Art 145 Infracțiuni și pedepse | Lege 85/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Infracțiuni și pedepse -
Art. 145.
- Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4)

(1) Însușirea, folosirea sau traficarea de către administratorul judiciar ori lichidatorul averii debitorului, precum și de orice reprezentant sau prepus al acestuia de bani, valori ori alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează constituie infracțiunea de delapidare și se pedepsește cu închisoare de la unu la 15 ani și interzicerea unor drepturi. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) În cazul în care delapidarea a avut consecințe deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 10 ani la 20 de ani și interzicerea unor drepturi. Jurisprudență

(3) Tentativa infracțiunilor prevăzute la alin. (1) și (2) se pedepsește.

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
    Infracțiunea de delapidare prevăzută de Noul Codul penal are următorul conținut: Însușirea, folosirea sau traficarea de către un funcționar public, în interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică. Tentativa se pedepsește. [ Mai mult... ] 

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    nr. 31/1990.Acestea sunt: gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere afinanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru infracțiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței sau cele prevăzute de Titlul VIII din Legea nr. 31/1990. [ Mai mult... ] 

Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
    A. Articolul 6 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, respectiv gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere aactivităților de terorism, infracțiunile prevăzute de art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, infracțiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990. [ Mai mult... ] 

Drepturile acționarilor, ediția 3
    În principiu, poate avea funcția de administrator orice persoană fizică sau juridică, care nu asăvârșit anumite infracțiuni expres nominalizate de dispozițiile legale. În conformitate cu prevederile art. 15314 raportate la cele ale art. 6 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere afinanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracțiunile prevăzute de art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței sau pentru cele prevăzute de Legea societăților comerciale, cu modificările si completările ulterioare. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 85/2006:
Art 135 Închiderea procedurii
Art 136 Închiderea procedurii
Art 137 Închiderea procedurii
Art 138 Răspunderea membrilor organelor de conducere
Art 139 Răspunderea membrilor organelor de conducere
Art 140 Răspunderea membrilor organelor de conducere
Art 141 Răspunderea membrilor organelor de conducere
Art 142 Răspunderea membrilor organelor de conducere
Art 143 Infracțiuni și pedepse
Art 144 Infracțiuni și pedepse
Art 145 Infracțiuni și pedepse
Art 146 Infracțiuni și pedepse
Art 147 Infracțiuni și pedepse
Art 148 Infracțiuni și pedepse
Art 149 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 150 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 151 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 152 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 153 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 154 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 155 Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Administratorul societății - persoană juridică
Unele considerații asupra reglementării infracțiunilor economico-financiare în noua legislație penală
Doctrină:
Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
Drepturile acționarilor, ediția 3
;
se încarcă...