Art 143 Infracțiuni și pedepse | Lege 85/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Infracțiuni și pedepse -
Art. 143.
- Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (4)

(1) Constituie infracțiunea de bancrută simplă și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă neintroducerea sau introducerea tardivă, de către debitorul persoană fizică ori de reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare, a cererii de deschidere a procedurii în termen, care depășește cu mai mult de 6 luni termenul prevăzut la art. 27. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Constituie infracțiunea de bancrută frauduloasă și se sancționează cu închisoare de la 6 luni la 5 ani fapta persoanei care: Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (5)

a) falsifică, sustrage sau distruge evidențele debitorului ori ascunde o parte din activul averii acestuia; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

b) înfățișează datorii inexistente sau prezintă în registrele debitorului, în alt act sau în situația financiară sume nedatorate, fiecare dintre aceste fapte fiind săvârșite în frauda creditorilor; Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

c) înstrăinează, în frauda creditorilor, în caz de insolvență a debitorului, o parte din active. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
    Latura obiectivă a infracțiunii de bancrută simplă se materializează în neintroducerea sau introducerea cu întârziere mai mare de șase luni după expirarea termenului prevăzut de art. 27 de către debitorul persoană fizică ori de către reprezentantul legal al debitorului persoană juridică a cererii de deschidere a procedurii insolvenței. 
    Articolul 27 prevede că debitorul aflat în stare de insolvență este obligat să ceară deschiderea procedurii în termen de maximum 30 de zile de la apariția stării de insolvență. [ Mai mult... ] 

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    nr. 31/1990.Acestea sunt: gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere afinanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru infracțiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței sau cele prevăzute de Titlul VIII din Legea nr. 31/1990. [ Mai mult... ] 

Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
    A. Articolul 6 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, respectiv gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere aactivităților de terorism, infracțiunile prevăzute de art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, infracțiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990. [ Mai mult... ] 

Drepturile acționarilor, ediția 3
    În principiu, poate avea funcția de administrator orice persoană fizică sau juridică, care nu asăvârșit anumite infracțiuni expres nominalizate de dispozițiile legale. În conformitate cu prevederile art. 15314 raportate la cele ale art. 6 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere afinanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracțiunile prevăzute de art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței sau pentru cele prevăzute de Legea societăților comerciale, cu modificările si completările ulterioare. [ Mai mult... ] 

Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
    Această modalitate de fraudare abugetului general consolidat al statului se aproprie foarte mult de infracțiunea de bancrută frauduloasă, prevăzută de art. 143 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 85/2006. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 85/2006:
Art 133 Închiderea procedurii
Art 134 Închiderea procedurii
Art 135 Închiderea procedurii
Art 136 Închiderea procedurii
Art 137 Închiderea procedurii
Art 138 Răspunderea membrilor organelor de conducere
Art 139 Răspunderea membrilor organelor de conducere
Art 140 Răspunderea membrilor organelor de conducere
Art 141 Răspunderea membrilor organelor de conducere
Art 142 Răspunderea membrilor organelor de conducere
Art 143 Infracțiuni și pedepse
Art 144 Infracțiuni și pedepse
Art 145 Infracțiuni și pedepse
Art 146 Infracțiuni și pedepse
Art 147 Infracțiuni și pedepse
Art 148 Infracțiuni și pedepse
Art 149 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 150 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 151 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 152 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 153 Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Analiza infracțiunii de bancrută frauduloasă (II)
Infracțiunea de bancrută frauduloasă în reglementarea Noului Cod Penal, Partea a III-a
Situația premisă a infracțiunii de bancrută frauduloasă
Unele considerații asupra reglementării infracțiunilor economico-financiare în noua legislație penală
Infracțiunea de bancrută frauduloasă în reglementarea Noului Cod Penal, Partea a IV-a
Infracțiunea de spălare a banilor. Autonomie. Subiect activ
Despre claritate și obscuritate normativă în materia conținutului infracțiunii atunci când se reglementează tendințe atenuante sau agravante ale legiuitorului penal
Abuz în serviciu. Persoana juridică. Participație (I)
Infracțiunea de bancrută frauduloasă în reglementarea Noului Cod Penal, Partea I
Administratorul societății - persoană juridică
Doctrină:
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
Drepturile acționarilor, ediția 3
;
se încarcă...