Art 14 Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor | Lege 85/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Participanții la procedura insolvenței - Adunarea creditorilor Comitetul creditorilor -
Art. 14.
- Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(1) Convocarea creditorilor va trebui să cuprindă ordinea de zi a ședinței. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Orice deliberare asupra unei chestiuni necuprinse în convocare este nulă, cu excepția cazului în care la ședință participă titularii tuturor creanțelor. Jurisprudență

(3) Creditorii pot fi reprezentați în adunare prin împuterniciți cu procură specială autentică sau, în cazul creditorilor bugetari și al celorlalte persoane juridice, cu delegație semnată de conducătorul unității. Jurisprudență

(4) Dacă legea nu interzice în mod expres, creditorii vor putea vota și prin corespondență. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, semnătura fiind legalizată de notarul public ori certificată și atestată de către un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a încorporat, atașat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace și înregistrată la administratorul judiciar/lichidator, cu cel puțin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului. Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (2)

(5) La ședințele adunării creditorilor vor putea participa 2 delegați ai salariaților debitorului, votând pentru creanțele reprezentând salariile și alte drepturi bănești. Modificări (2)

(6) Deliberările și hotărârile adunării creditorilor vor fi cuprinse într-un proces-verbal, care va fi semnat de președintele ședinței, membrii comitetului creditorilor, precum și de administratorul judiciar sau de lichidator, după caz. Procesul-verbal va fi depus, prin grija administratorului judiciar/lichidatorului, la dosarul cauzei, în termen de două zile lucrătoare de la data adunării creditorilor. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(7) Hotărârea adunării creditorilor poate fi desființată de judecătorul-sindic pentru nelegalitate, la cererea creditorilor care au votat împotriva luării hotărârii respective și au făcut să se consemneze aceasta în procesul-verbal al adunării, precum și la cererea creditorilor îndreptățiți să participe la procedura insolvenței, care au lipsit motivat de la ședința adunării creditorilor. Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (5)

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
    Dintre creditori fac parte și salariații. Ei sunt reprezentați în adunare de un singur delegat, care va vota separat, numai pentru creanțele izvorâte din contractele de muncă. 
    Convocatorul va cuprinde ordinea de zi a ședinței. Este nulă orice deliberare asupra unei probleme care nu a fost menționată în convocator, cu excepția situației în care la ședință participă titularii tuturor creanțelor [art. 14 alin. (2)]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 85/2006:
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Participanții la procedura insolvenței
Art 6 Instanțele judecătorești
Art 7 Instanțele judecătorești
Art 8 Instanțele judecătorești
Art 9 Judecătorul-sindic
Art 10 Judecătorul-sindic
Art 11 Judecătorul-sindic
Art 12 Judecătorul-sindic
Art 13 Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor
Art 14 Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor
Art 15 Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor
Art 16 Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor
Art 17 Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor
Art 18 Administratorul special
Art 19 Administratorul judiciar
Art 20 Administratorul judiciar
Art 21 Administratorul judiciar
Art 22 Administratorul judiciar
Art 23 Administratorul judiciar
Art 24 Lichidatorul
Reviste:
Calitatea de a contesta hotărârea adunării creditorilor. Valabilitatea formală a votului exprimat prin corespondență. Obligativitatea motivării hotărârii. Neprimirea votului și încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 adițional la Convenția europeană a drepturilor omului
Rolul jurisprudenței Curții Constituționale și a jurisprudenței instanțelor judecătorești în reglementarea insolvenței profesioniștilor
Confirmare plan de reorganizare. "tăcerea" creditorilor. Efecte "tăcerea" creditorilor - adică neexprimarea voturilor (personal/prin reprezentare sau prin corespondență) în adunarea creditorilor - nu echivalează cu "acceptarea" planului de reorganizare
Insolvență. Confirmarea planului de reorganizare
Jurisprudența Curții de Apel Craiova în materia insolvenței societăților
Contestație la raportul asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasarea de creanțe, precum și la planul de distribuire între creditori. Condiții
Insolvență. Confirmarea planului de reorganizare
Doctrină:
Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
;
se încarcă...