Art 134 Închiderea procedurii | Lege 85/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Procedura - Închiderea procedurii -
Art. 134.
- Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) În cazul procedurii deschise în urma formulării cererii introductive de către debitor, în condițiile art. 32, dacă judecătorul-sindic constată, la expirarea termenului pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor, că nu s-a depus nici o cerere, va pronunța o sentință de închidere a procedurii și de revocare a hotărârii de deschidere a procedurii. Jurisprudență

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), închiderea procedurii nu produce efectele prevăzute la art. 137. Cu toate acestea, operațiunile de administrare, legal făcute asupra averii debitorului, își vor produce efectele, iar drepturile dobândite până la revocare rămân neatinse. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
    Procedura insolvenței fiind, prin natura sa, o procedură colectivă, nu poate funcționa fără cuplul minim: un creditor și un debitor. De aceea, după expirarea termenelor prevăzute de art. 74 alin. (1), dacă se constată că nu s-a înregistrat nicio cerere de declarare a creanței față de debitor, judecătorul-sindic va pronunța o încheiere de închidere a procedurii, în situația în care procedura a fost deschisă la cererea debitorului, în condițiile art. 32. Prin aceeași încheiere va fi revocată hotărârea de deschidere a procedurii. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 85/2006:
Art 124 Distribuirea sumelor realizate în urma lichidării
Art 125 Distribuirea sumelor realizate în urma lichidării
Art 126 Distribuirea sumelor realizate în urma lichidării
Art 127 Distribuirea sumelor realizate în urma lichidării
Art 128 Distribuirea sumelor realizate în urma lichidării
Art 129 Distribuirea sumelor realizate în urma lichidării
Art 130 Distribuirea sumelor realizate în urma lichidării
Art 131 Închiderea procedurii
Art 132 Închiderea procedurii
Art 133 Închiderea procedurii
Art 134 Închiderea procedurii
Art 135 Închiderea procedurii
Art 136 Închiderea procedurii
Art 137 Închiderea procedurii
Art 138 Răspunderea membrilor organelor de conducere
Art 139 Răspunderea membrilor organelor de conducere
Art 140 Răspunderea membrilor organelor de conducere
Art 141 Răspunderea membrilor organelor de conducere
Art 142 Răspunderea membrilor organelor de conducere
Art 143 Infracțiuni și pedepse
Art 144 Infracțiuni și pedepse
Doctrină:
Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
;
se încarcă...