Art 133 Închiderea procedurii | Lege 85/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Procedura - Închiderea procedurii -
Art. 133.
- Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (2)

Dacă creanțele au fost complet acoperite prin distribuirile făcute, judecătorul-sindic va pronunța o sentință de închidere a procedurii falimentului și de radiere a debitorului din registrul în care este înmatriculat: Jurisprudență

a) chiar înainte ca bunurile din averea debitorului să fi fost lichidate în întregime, în cazul în care toți asociații persoanei juridice sau persoana fizică, după caz, solicită acest lucru în termen de 30 de zile de la notificarea lichidatorului făcută administratorului special, urmând ca bunurile să treacă în proprietatea indiviză a asociaților/acționarilor, corespunzător cotelor de participare la capitalul social; Jurisprudență

b) în toate celelalte cazuri, procedura se închide numai după lichidarea completă a activului, eventualele sume reziduale ultimei distribuiri urmând a fi depuse într-un cont la dispoziția asociaților sau persoanei fizice, după caz. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
    Dacă, pe parcursul procedurii, creanțele prezentate au fost complet acoperite prin distribuirile făcute, judecătorul-sindic poate dispune prin sentință închiderea procedurii și radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat chiar înainte ca bunurile din averea debitorului să fi fost lichidate în întregime, în cazul în care toți asociații persoanei juridice sau persoana fizică, după caz, solicită acest lucru în termen de 30 de zile de la notificarea lichidatorului făcută administratorului social, urmând ca bunurile să treacă în proprietatea indiviză a asociaților/acționarilor, corespunzător cotelor de participare la capitalul social. [ Mai mult... ] 

Drepturile acționarilor, ediția 3
    O asemenea ipoteză este avută în vedere de art. 133 din Legea nr. 85/2006 referitoare la închiderea procedurii falimentului înainte de valorificarea tuturor bunurilor societății debitoare: „Judecătorul-sindic va pronunța osentință de închidere aprocedurii și de radiere adebitorului din registrul în care este înmatriculat... chiar înainte ca bunurile din averea debitorului să fi fost lichidate în întregime, în cazul în care toți asociații persoanei juridice... solicită acest lucru în termen de 30 de zile de la notificarea lichidatorului făcută administratorului special, urmând ca bunurile să treacă în proprietatea indiviză aasociaților/acționarilor, corespunzător cotelor de participare la capitalul social.” [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 85/2006:
Art 123 Distribuirea sumelor realizate în urma lichidării
Art 124 Distribuirea sumelor realizate în urma lichidării
Art 125 Distribuirea sumelor realizate în urma lichidării
Art 126 Distribuirea sumelor realizate în urma lichidării
Art 127 Distribuirea sumelor realizate în urma lichidării
Art 128 Distribuirea sumelor realizate în urma lichidării
Art 129 Distribuirea sumelor realizate în urma lichidării
Art 130 Distribuirea sumelor realizate în urma lichidării
Art 131 Închiderea procedurii
Art 132 Închiderea procedurii
Art 133 Închiderea procedurii
Art 134 Închiderea procedurii
Art 135 Închiderea procedurii
Art 136 Închiderea procedurii
Art 137 Închiderea procedurii
Art 138 Răspunderea membrilor organelor de conducere
Art 139 Răspunderea membrilor organelor de conducere
Art 140 Răspunderea membrilor organelor de conducere
Art 141 Răspunderea membrilor organelor de conducere
Art 142 Răspunderea membrilor organelor de conducere
Art 143 Infracțiuni și pedepse
Reviste:
Care este ordinea de prioritate a creanțelor asociaților?
Reorganizarea judiciară, între mit și realitate?
Competență. Raporturi de muncă. Obligația de a face. Adeverință privind salariile și sporurile cu caracter permanent în vederea recalculării pensiei
Acțiune revocatorie. Procedura insolvenței. Inchiderea procedurii
Competență. Raporturi de muncă. Obligația de a face. Adeverință privind salariile și sporurile cu caracter permanent în vederea recalculării pensiei
Doctrină:
Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
Drepturile acționarilor, ediția 3
;
se încarcă...