Art 126 Distribuirea sumelor realizate în urma lichidării | Lege 85/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Falimentul - Distribuirea sumelor realizate în urma lichidării -
Art. 126.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

În cazul în care bunurile care alcătuiesc averea unui grup de interes economic sau a unei societăți în nume colectiv ori în comandită nu sunt suficiente pentru plata creanțelor înregistrate în tabelul definitiv consolidat de creanțe, împotriva grupului ori a societății judecătorul-sindic va autoriza executarea silită, în condițiile legii, împotriva asociaților cu răspundere nelimitată ori, după caz, a membrilor, pronunțând o sentință definitivă și executorie, care va fi pusă în executare de lichidator, prin executor judecătoresc.

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
    S-a decis că dispozițiile art. 126 nu reprezintă o simplă alternativă facultativă, întrucât, conform art. 2, scopul acestei legi este plata pasivului debitorului în încetare de plăți. În consecință, ca urmare a constatării că bunurile existente în patrimoniul grupului de interes economic sau al societății în nume colectiv nu sunt suficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative și niciun creditor nu se oferă să avanseze sumele corespunzătoare, judecătorul-sindic nu va da o încheiere de închidere a procedurii, ci va continua procedura prin executare silită împotriva bunurilor din averea personală a asociaților sau membrilor53. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 85/2006:
Art 116 Efectuarea lichidării
Art 117 Efectuarea lichidării
Art 118 Efectuarea lichidării
Art 119 Efectuarea lichidării
Art 120 Efectuarea lichidării
Art 121 Distribuirea sumelor realizate în urma lichidării
Art 122 Distribuirea sumelor realizate în urma lichidării
Art 123 Distribuirea sumelor realizate în urma lichidării
Art 124 Distribuirea sumelor realizate în urma lichidării
Art 125 Distribuirea sumelor realizate în urma lichidării
Art 126 Distribuirea sumelor realizate în urma lichidării
Art 127 Distribuirea sumelor realizate în urma lichidării
Art 128 Distribuirea sumelor realizate în urma lichidării
Art 129 Distribuirea sumelor realizate în urma lichidării
Art 130 Distribuirea sumelor realizate în urma lichidării
Art 131 Închiderea procedurii
Art 132 Închiderea procedurii
Art 133 Închiderea procedurii
Art 134 Închiderea procedurii
Art 135 Închiderea procedurii
Art 136 Închiderea procedurii
Reviste:
Deschiderea procedurii insolvenței la cererea debitorului (II). Acte necesare
Principiile fundamentale ale procedurilor de prevenire a insolvenței și de insolvență, reglementate de Legea nr. 85/2014, cu privire specială asupra principiului maximizării gradului de valorificare a activelor și de recuperare a creanțelor
Doctrină:
Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
;
se încarcă...