Art 120 Efectuarea lichidării | Lege 85/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Falimentul - Efectuarea lichidării -
Art. 120.
- Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Lichidatorul va încheia contracte de vânzare-cumpărare; sumele realizate din vânzări vor fi depuse în contul prevăzut la art. 4 alin. (2) și recipisele vor fi predate judecătorului-sindic. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Dacă vânzarea activelor se va face prin licitație publică, procesul-verbal de adjudecare semnat de lichidatorul judiciar constituie titlu de proprietate și va fi înscris, în cazul imobilelor, în registrele de publicitate imobiliară. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
    În cazul vânzărilor de bunuri imobile și mobile, în bloc sau individual, lichidatorul va încheia contracte de vânzare-cumpărare, în numele debitorului. Dacă forma autentică este cerută pentru validitatea transferului dreptului de proprietate, contractele vor fi perfectate de notarul public, în baza datelor din procesul-verbal de licitație. 
    Sumele încasate ca preț vor fi depuse în contul de consemnare deschis la o bancă, în conformitate cu dispozițiile art. 4 alin. (2). Recipisele vor fi predate judecătorului-sindic. În cazul licitației publice, procesul-verbal va fi titlul de proprietate apt de intabulare. [ Mai mult... ] 

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Lichidatorul va încheia contracte de vânzare-cumpărare, conform art. 120 alin. (1) din Legea nr. 85/2006; sumele realizate din vânzări vor fi depuse într-un cont deschis la ounitate aunei bănci. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 85/2006:
Art 110 Falimentul
Art 111 Falimentul
Art 112 Falimentul
Art 113 Măsuri premergătoare lichidării
Art 114 Măsuri premergătoare lichidării
Art 115 Măsuri premergătoare lichidării
Art 116 Efectuarea lichidării
Art 117 Efectuarea lichidării
Art 118 Efectuarea lichidării
Art 119 Efectuarea lichidării
Art 120 Efectuarea lichidării
Art 121 Distribuirea sumelor realizate în urma lichidării
Art 122 Distribuirea sumelor realizate în urma lichidării
Art 123 Distribuirea sumelor realizate în urma lichidării
Art 124 Distribuirea sumelor realizate în urma lichidării
Art 125 Distribuirea sumelor realizate în urma lichidării
Art 126 Distribuirea sumelor realizate în urma lichidării
Art 127 Distribuirea sumelor realizate în urma lichidării
Art 128 Distribuirea sumelor realizate în urma lichidării
Art 129 Distribuirea sumelor realizate în urma lichidării
Art 130 Distribuirea sumelor realizate în urma lichidării
Reviste:
Frauda la lege. Condiții. Proces-verbal de vânzare la licitație întocmit de lichidatorul judiciar/Fraud to the law. Conditions. Agreed-record report at auction drawn up by the judicial liquidator
Doctrină:
Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
Drepturile acționarilor, ediția 3
;
se încarcă...