Art 117 Efectuarea lichidării | Lege 85/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Falimentul - Efectuarea lichidării -
Art. 117.
- Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) În cazul propunerii de vânzare în bloc, lichidatorul va prezenta comitetului creditorilor un raport în care vor fi indicate, descrise și evaluate bunurile ce urmează a fi vândute împreună, precizându-se și sarcinile de care, eventual, sunt grevate, însoțit de propuneri vizând modalitățile de vânzare. O copie de pe raport va fi depusă la grefa tribunalului, unde va putea fi studiată de orice altă parte interesată. Jurisprudență

(2) Raportul prevăzut la alin. (1) va cuprinde propuneri privind modalitatea de vânzare în bloc, după cum urmează: Jurisprudență, Reviste (1)

a) vânzare prin negociere directă către un cumpărător deja identificat, cu precizarea condițiilor minime ale contractului, cum ar fi prețul și modalitatea de plată;

b) vânzare prin negociere directă, fără cumpărător identificat, cu precizarea prețului minim propus. În acest caz, lichidatorul poate negocia prețul concret al vânzării bunurilor, iar dacă prețul minim nu se poate obține, adunarea generală a creditorilor se va întruni din nou pentru a decide dacă prețul minim inițial scade sau urmează să se treacă la vânzarea individuală a bunurilor;

c) vânzarea la licitație.

(3) Lichidatorul va convoca adunarea generală a creditorilor în termen de maximum 20 de zile de la data ședinței comitetului creditorilor, înștiințându-i pe creditori despre posibilitatea studierii raportului și a procesului-verbal al ședinței comitetului creditorilor privind raportul. Jurisprudență

(4) Dacă adunarea generală a creditorilor aprobă raportul, judecătorul-sindic va da dispoziție lichidatorului, prin încheiere, să efectueze actele și operațiunile de lichidare, în condițiile propuse în raport. Jurisprudență

(5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplică în mod corespunzător și pentru autorizarea vânzării în bloc a creanțelor deținute de debitor împotriva unor terțe persoane.

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 85/2006:
Art 107 Falimentul
Art 108 Falimentul
Art 109 Falimentul
Art 110 Falimentul
Art 111 Falimentul
Art 112 Falimentul
Art 113 Măsuri premergătoare lichidării
Art 114 Măsuri premergătoare lichidării
Art 115 Măsuri premergătoare lichidării
Art 116 Efectuarea lichidării
Art 117 Efectuarea lichidării
Art 118 Efectuarea lichidării
Art 119 Efectuarea lichidării
Art 120 Efectuarea lichidării
Art 121 Distribuirea sumelor realizate în urma lichidării
Art 122 Distribuirea sumelor realizate în urma lichidării
Art 123 Distribuirea sumelor realizate în urma lichidării
Art 124 Distribuirea sumelor realizate în urma lichidării
Art 125 Distribuirea sumelor realizate în urma lichidării
Art 126 Distribuirea sumelor realizate în urma lichidării
Art 127 Distribuirea sumelor realizate în urma lichidării
Reviste:
Unele considerații privind vânzarea bunurilor în cadrul procedurii de faliment
Doctrină:
Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
;
se încarcă...