Art 11 Judecătorul-sindic | Lege 85/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Participanții la procedura insolvenței - Judecătorul sindic -
Art. 11.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (1)

(1) Principalele atribuții ale judecătorului-sindic, în cadrul prezentei legi, sunt: Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (8)

a) pronunțarea motivată a hotărârii de deschidere a procedurii și, după caz, de intrare în faliment atât prin procedura generală, cât și prin procedura simplificată; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3)

b) judecarea contestației debitorului împotriva cererii introductive a creditorilor pentru începerea procedurii; judecarea opoziției creditorilor la deschiderea procedurii; Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (2)

c) desemnarea motivată, prin sentința de deschidere a procedurii, dintre practicienii în insolvență care au depus ofertă de servicii în acest sens la dosarul cauzei, a administratorului judiciar provizoriu sau, după caz, a lichidatorului care va administra procedura până la confirmarea ori, după caz, înlocuirea sa de către adunarea creditorilor, stabilirea remunerației în conformitate cu criteriile stabilite prin legea de organizare a profesiei de practician în insolvență, precum și a atribuțiilor acestuia pentru această perioadă. În vederea desemnării provizorii a administratorului judiciar, judecătorul-sindic va ține cont de toate ofertele de servicii depuse de practicieni, de cererile în acest sens depuse de creditori și, după caz, de debitor, dacă cererea introductivă îi aparține; Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (6), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (6)

d) confirmarea, prin încheiere, a administratorului judiciar sau a lichidatorului desemnat de adunarea creditorilor, confirmarea onorariului negociat cu adunarea creditorilor; Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență, Reviste (3)

e) înlocuirea, pentru motive temeinice, prin încheiere, a administratorului judiciar sau a lichidatorului; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

f) judecarea cererilor de a i se ridica debitorului dreptul de a-și mai conduce activitatea; Reviste (1)

g) judecarea cererilor de atragere a răspunderii membrilor organelor de conducere care au contribuit la ajungerea debitorului în insolvență, potrivit art. 138, sesizarea organelor de cercetare penală în legătură cu săvârșirea infracțiunilor prevăzute la art. 143-147; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (4)

h) judecarea acțiunilor introduse de administratorul judiciar sau de lichidator pentru anularea unor acte frauduloase și a unor constituiri ori transferuri cu caracter patrimonial, anterioare deschiderii procedurii; Jurisprudență

i) judecarea contestațiilor debitorului, ale comitetului creditorilor ori ale oricărei persoane interesate împotriva măsurilor luate de administratorul judiciar sau de lichidator; Jurisprudență

j) admiterea și confirmarea planului de reorganizare sau, după caz, de lichidare, după votarea lui de către creditori; Jurisprudență, Reviste (1)

k) soluționarea cererii administratorului judiciar sau a comitetului creditorilor de întrerupere a procedurii de reorganizare judiciară și de intrare în faliment; Jurisprudență

l) soluționarea contestațiilor formulate la rapoartele administratorului judiciar sau ale lichidatorului; Jurisprudență, Reviste (2)

m) judecarea acțiunii în anularea hotărârii adunării creditorilor; Jurisprudență

n) pronunțarea hotărârii de închidere a procedurii. Jurisprudență

(2) Atribuțiile judecătorului-sindic sunt limitate la controlul judecătoresc al activității administratorului judiciar și/sau al lichidatorului și la procesele și cererile de natură judiciară aferente procedurii insolvenței. Atribuțiile manageriale aparțin administratorului judiciar ori lichidatorului sau, în mod excepțional, debitorului, dacă acestuia nu i s-a ridicat dreptul de a-și administra averea. Deciziile manageriale pot fi controlate sub aspectul oportunității de către creditori, prin organele acestora. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (11)

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
    Principalele atribuții ale judecătorului-sindic sunt enumerate în art. 11. 
    Aceste atribuții vor fi analizate pe întreg parcursul textului legal comentat, enumerarea cuprinsă în art. 11 fiind o sinteză anticipativă a celorlalte articole din lege. 
    Controlul judecătoresc exercitat de judecătorul-sindic este limitat la activitatea administratorului judiciar sau, după caz, a lichidatorului, precum și la procesele și cererile de natură judiciară aferente procedurii insolvenței. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 85/2006:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Participanții la procedura insolvenței
Art 6 Instanțele judecătorești
Art 7 Instanțele judecătorești
Art 8 Instanțele judecătorești
Art 9 Judecătorul-sindic
Art 10 Judecătorul-sindic
Art 11 Judecătorul-sindic
Art 12 Judecătorul-sindic
Art 13 Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor
Art 14 Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor
Art 15 Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor
Art 16 Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor
Art 17 Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor
Art 18 Administratorul special
Art 19 Administratorul judiciar
Art 20 Administratorul judiciar
Art 21 Administratorul judiciar
Reviste:
Procedura insolvenței. Competența materială și teritorială a instanțelor/Insolvency procedure. Material and territorial jurisdiction of the courts
Analiza unor criterii de stabilire a compatibilității dintre insolvență și procedura civilă (Partea I)
Situația unui antecontract de vânzare-cumpărare, respectiv îndeplinirea unor obligații ce au fost asumate de către debitorul al cărui patrimoniu se află în procedură de insolvență. Contract de leasing. Respingere excepție de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (1) lit. b), c) și d) și art. 93 indice 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
8. Cerere de sesizare din oficiu a judecătorului-sindic în vederea înlocuirii administratorului judiciar/lichidatorului
Insolvență. Lichidarea bunurilor. Exercițiul abuziv al drepturilor procesuale de către un creditor. Controlul judecătorului sindic
Insolvență. Lichidarea bunurilor. Exercițiul abuziv al drepturilor procesuale de către un creditor. Controlul judecătorului sindic
Anularea actelor frauduloase în cadrul procedurii insolvenței (III)
Soluții de unificare a jurisprudenței în materia insolvenței sau cu impact în materia insolvenței/Solutions to unify the case-law on insolvency or with impact on insolvency
Soluții de unificare a jurisprudenței în materia insolvenței sau cu impact în materia insolvenței
Cine e competent să judece executările silite demarate împotriva debitoarei?
Doctrină:
Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 5/2011 privind recursul în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 4-2011
;
se încarcă...