Art 109 Falimentul | Lege 85/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Procedura - Falimentul -
Art. 109.
- Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) În cazul intrării în faliment prin procedura simplificată, lichidatorul va trimite o notificare privind intrarea în procedura falimentului și, în cazul debitorului persoană juridică, ridicarea dreptului de administrare și dizolvarea acestuia, tuturor creditorilor notificați conform art. 61, debitorului și oficiului registrului comerțului sau, după caz, registrului societăților agricole ori registrului asociațiilor și fundațiilor în care debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea mențiunii. În cazul în care este justificată majorarea, în sensul art. 62 alin. (2), a termenelor de afișare a tabelului preliminar de creanțe, prevăzut la art. 62 alin. (1) lit. c), și de definitivare a tabelului de creanțe, prevăzut la art. 62 alin. (1) lit. d), noile termene astfel fixate vor fi notificate creditorilor. Jurisprudență

(2) În cazul în care, până la aprobarea propunerii administratorului judiciar prevăzute la art. 54 alin. (4), debitorul aflat în faliment prin procedură simplificată și-a continuat activitatea, lichidatorul va notifica, în termen de 5 zile de la data intrării în faliment, creditorii deținând creanțe asupra debitorului, având prioritate conform dispozițiilor art. 123 pct. 2, născute în perioada de observație, solicitându-le să înscrie, în termen de 10 zile de la primirea notificării, cereri de creanță însoțite de documente justificative. Notificarea va cuprinde și termenele de afișare a tabelului preliminar de creanțe, prevăzut la art. 62 alin. (1) lit. c), și de definitivare a tabelului de creanțe, prevăzut la art. 62 alin. (1) lit. d), așa cum au fost cuprinse și în notificarea prevăzută la art. 61 alin. (1) sau la alin. (1) al prezentului articol, după caz. Dispozițiile alin. (2) și (3) ale art. 61 se aplică în mod corespunzător.

(3) Vor fi supuse verificării toate creanțele asupra averii debitorului, inclusiv cele bugetare, născute după data deschiderii procedurii. Jurisprudență

(4) Titularilor de creanțe născute după deschiderea procedurii, care nu depun cererea de admitere a creanțelor în termenul prevăzut la alin. (2), li se aplică, în mod corespunzător, prevederile art. 76. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
    Notificarea intrării în faliment prin procedura simplificată presupune două ipoteze: 
    1) intrarea în faliment ca urmare a aprobării raportului administratorului judiciar conform art. 54 și 
    2) intrarea în faliment în alte situații. 
    1) Notificarea va fi trimisă de lichidator tuturor creditorilor care au fost notificați conform art. 61, precum și debitorului și oficiului registrului unde este debitorul înmatriculat. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 85/2006:
Art 99 Planul
Art 100 Planul
Art 101 Planul
Art 102 Planul
Art 103 Reorganizarea
Art 104 Reorganizarea
Art 105 Reorganizarea
Art 106 Reorganizarea
Art 107 Falimentul
Art 108 Falimentul
Art 109 Falimentul
Art 110 Falimentul
Art 111 Falimentul
Art 112 Falimentul
Art 113 Măsuri premergătoare lichidării
Art 114 Măsuri premergătoare lichidării
Art 115 Măsuri premergătoare lichidării
Art 116 Efectuarea lichidării
Art 117 Efectuarea lichidării
Art 118 Efectuarea lichidării
Art 119 Efectuarea lichidării
Doctrină:
Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
;
se încarcă...