Art 105 Reorganizarea | Lege 85/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Procedura - Reorganizarea -
Art. 105.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (2)

(1) Dacă debitorul nu se conformează planului sau desfășurarea activității aduce pierderi averii sale, administratorul judiciar, comitetul creditorilor sau oricare dintre creditori, precum și administratorul special pot solicita oricând judecătorului-sindic să aprobe intrarea în faliment, în condițiile art. 107 și următoarele. Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Înregistrarea cererii menționate la alin. (1) nu suspendă continuarea activității debitorului până când judecătorul-sindic nu hotărăște asupra ei, prin încheiere. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
    În cazul neconformării debitorului față de prevederile planului sau în cazul înregistrării unor pierderi, comitetul creditorilor, administratorul judiciar și chiar un singur creditor pot solicita judecătorului-sindic să dispună trecerea în faliment în condițiile art. 107. Neconformarea debitorului față de prevederile planului, cu consecința trecerii la procedura falimentului, poate rezulta din fapte relevante care constau în: nereușita încercării de reluare a producției, neplata datoriilor la termenele prevăzute în plan, neplata salariilor și a chiriei etc.72 [ Mai mult... ] 

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Dacă continuarea activității aduce prejudicii averii societății comerciale debitoare, conform art. 105 din Legea nr. 85/2006, administratorul special poate solicita oricând judecătorului sindic intrarea în faliment. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 85/2006:
Art 95 Planul
Art 96 Planul
Art 97 Planul
Art 98 Planul
Art 99 Planul
Art 100 Planul
Art 101 Planul
Art 102 Planul
Art 103 Reorganizarea
Art 104 Reorganizarea
Art 105 Reorganizarea
Art 106 Reorganizarea
Art 107 Falimentul
Art 108 Falimentul
Art 109 Falimentul
Art 110 Falimentul
Art 111 Falimentul
Art 112 Falimentul
Art 113 Măsuri premergătoare lichidării
Art 114 Măsuri premergătoare lichidării
Art 115 Măsuri premergătoare lichidării
Reviste:
Efectele deschiderii procedurii insolvenței cu privire la dreptul de administrare - art. 85 din Legea nr. 85/2014
Insolvență. Suspendare provizorie a executării hotărârii prin care s-a dispus intrarea debitoarei în faliment
Intrarea debitoarei în faliment. Apel exercitat de un asociat al debitoarei. Lipsa calității procesuale active
Doctrină:
Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
Drepturile acționarilor, ediția 3
;
se încarcă...