Art 101 Planul | Lege 85/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Procedura - Planul -
Art. 101.
- Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

(1) La data stabilită, un plan va fi confirmat de către judecătorul-sindic, dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiții: Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (4)

A. cel puțin jumătate plus una dintre categoriile de creanțe menționate în programul de plăți, dintre cele menționate la art. 100 alin. (3), acceptă sau sunt socotite că acceptă planul, cu condiția ca minimum una dintre categoriile defavorizate să accepte planul; Jurisprudență, Reviste (3)

B. în cazul în care sunt doar două categorii, planul se consideră acceptat în cazul în care categoria cu valoarea totală cea mai mare a creanțelor a acceptat planul; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

C. fiecare categorie defavorizată de creanțe care a respins planul va fi supusă unui tratament corect și echitabil prin plan. Jurisprudență

(2) Tratament corect și echitabil există atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: Jurisprudență

a) nici una dintre categoriile care resping planul și nici o creanță care respinge planul nu primesc mai puțin decât ar fi primit în cazul falimentului; Jurisprudență

b) nici o categorie sau nici o creanță aparținând unei categorii nu primește mai mult decât valoarea totală a creanței sale; Jurisprudență

c) în cazul în care o categorie defavorizată respinge planul, nici o categorie de creanțe cu rang inferior categoriei defavorizate neacceptate, astfel cum rezultă din ierarhia prevăzută la art. 100 alin. (3), nu primește mai mult decât ar primi în cazul falimentului. Jurisprudență

(3) Doar un singur plan de reorganizare va fi confirmat. Reviste (1)

(4) Confirmarea unui plan de reorganizare împiedică propunerea, admiterea, votarea sau confirmarea oricărui alt plan. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
    Judecătorul-sindic va confirma planul dacă sunt întrunite condițiile prevăzute de art. 101: 
    – cel puțin jumătate plus una dintre categoriile de creanțe menționate în programul de plăți, dintre cele menționate la art. 100 alin. (3), acceptă sau sunt socotite că acceptă planul, cu condiția ca minimum una dintre categoriile defavorizate să accepte planul; 
    – în cazul în care sunt doar două categorii, planul se consideră acceptat dacă acea categorie care deține valoarea totală cea mai mare a creanțelor l-a acceptat; [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 85/2006:
Art 91 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 92 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 93 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 94 Planul
Art 95 Planul
Art 96 Planul
Art 97 Planul
Art 98 Planul
Art 99 Planul
Art 100 Planul
Art 101 Planul
Art 102 Planul
Art 103 Reorganizarea
Art 104 Reorganizarea
Art 105 Reorganizarea
Art 106 Reorganizarea
Art 107 Falimentul
Art 108 Falimentul
Art 109 Falimentul
Art 110 Falimentul
Art 111 Falimentul
Reviste:
Confirmare plan de reorganizare. "tăcerea" creditorilor. Efecte "tăcerea" creditorilor - adică neexprimarea voturilor (personal/prin reprezentare sau prin corespondență) în adunarea creditorilor - nu echivalează cu "acceptarea" planului de reorganizare
Insolvență. Confirmarea planului de reorganizare
Insolvență. Confirmare plan de reorganizare judiciară. Neacceptarea planului de categoria creanțelor chirografare, din cele trei categorii de creanțe înscrise în tabelul definitiv. Aprecierea concretă a sintagmei "creanțe defavorizate"
Insolvență. Confirmarea planului de reorganizare
Contestație împotriva măsurii administratorul judiciar de confirmare a listei furnizorilor fără de care activitatea debitorului nu se poate desfășura. Condițiile în care un creditor poate fi încadrat în această categorie separată de creanțe
Procedura insolvenței. Plan de reorganizare confirmat. Modificarea planului. Consecințe
Inventarul în procedura insolvenței: utilitate și necesitate pentru redresarea întreprinderii
Doctrină:
Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
;
se încarcă...