Art 100 Planul | Lege 85/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Procedura - Planul -
Art. 100.
- Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

(1) La începutul ședinței de vot, administratorul judiciar va informa creditorii prezenți despre voturile valabile primite în scris. Jurisprudență

(2) Fiecare creanță beneficiază de un drept de vot, pe care titularul acesteia îl exercită în categoria de creanțe din care face parte creanța respectivă. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Următoarele creanțe constituie categorii distincte de creanțe, care votează separat: Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (4)

a) creditorii cu creanțe garantate; Jurisprudență, Reviste (1)

b) creditorii bugetari;

c) creditorii chirografari stabiliți conform art. 96 alin. (1); Reviste (1)

d) ceilalți creditori chirografari. Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Un plan va fi socotit acceptat de o categorie de creanțe dacă în categoria respectivă planul este acceptat de o majoritate absolută din valoarea creanțelor din acea categorie. Jurisprudență, Reviste (3)

(5) Categoriile care, direct sau indirect, controlează, sunt controlate sau se află sub control comun cu debitorul, în sensul legislației pieței de capital, pot participa la ședință, dar pot vota cu privire la plan doar în cazul în care acesta le acordă mai puțin decât ar primi în cazul falimentului. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (6)

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
    Convocarea creditorilor urmează a fi efectuată cu respectarea dispozițiilor art. 7, în lipsa altor precizări. În același mod vor fi convocați administratorul și debitorul65. 
    65 „În speță, judecătorul-sindic, deși era obligat să supună votului creditorilor planul de reor-ganizare judiciară prin continuarea activității debitoarei, nu a mai convocat adunarea creditorilor în acest scop și, ca atare, în mod nelegal a dispus încetarea procedurii de reorganizare judiciară și începerea de îndată a procedurii falimentului” (CA Timișoara, secț. com. cont. adm., dec. nr. 1215/R din 20 noiembrie 2002, în RDC nr. 5/2004, p. 218).
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Lege 85/2006:
Art 90 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 91 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 92 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 93 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 94 Planul
Art 95 Planul
Art 96 Planul
Art 97 Planul
Art 98 Planul
Art 99 Planul
Art 100 Planul
Art 101 Planul
Art 102 Planul
Art 103 Reorganizarea
Art 104 Reorganizarea
Art 105 Reorganizarea
Art 106 Reorganizarea
Art 107 Falimentul
Art 108 Falimentul
Art 109 Falimentul
Art 110 Falimentul
Reviste:
Insolvență. Confirmarea planului de reorganizare
Insolvență. Confirmarea planului de reorganizare
Insolvență. Confirmare plan de reorganizare judiciară. Neacceptarea planului de categoria creanțelor chirografare, din cele trei categorii de creanțe înscrise în tabelul definitiv. Aprecierea concretă a sintagmei "creanțe defavorizate"
Contestație împotriva măsurii administratorul judiciar de confirmare a listei furnizorilor fără de care activitatea debitorului nu se poate desfășura. Condițiile în care un creditor poate fi încadrat în această categorie separată de creanțe
Confirmare plan de reorganizare. "tăcerea" creditorilor. Efecte "tăcerea" creditorilor - adică neexprimarea voturilor (personal/prin reprezentare sau prin corespondență) în adunarea creditorilor - nu echivalează cu "acceptarea" planului de reorganizare
Procedura insolvenței. Plan de reorganizare confirmat. Modificarea planului. Consecințe
Reorganizare judiciară. Confirmare plan de reorganizare. Condiții. Inexistența conflictului de interese
Compatibilitatea dintre procedura insolvenței, procedura civilă și dreptul civil
Care este ordinea de prioritate a creanțelor asociaților?
Analiza unor criterii de stabilire a compatibilității dintre insolvență și procedura civilă (Partea a II-a)
Doctrină:
Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
;
se încarcă...