Art 5 Dispoziții generale | Lege 489/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții generale -
Art. 5.
- Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Orice persoană are dreptul să își manifeste credința religioasă în mod colectiv, conform propriilor convingeri și prevederilor prezentei legi, atât în structuri religioase cu personalitate juridică, cât și în structuri fără personalitate juridică.

(2) Structurile religioase cu personalitate juridică reglementate de prezenta lege sunt cultele și asociațiile religioase, iar structurile fără personalitate juridică sunt grupările religioase. Jurisprudență, Doctrină (1)

(3) Comunitățile religioase își aleg în mod liber structura asociațională în care își manifestă credința religioasă: cult, asociație religioasă sau grup religios, în condițiile prezentei legi.

(4) În activitatea lor, cultele, asociațiile religioase și grupările religioase au obligația să respecte Constituția și legile țării și să nu aducă atingere securității publice, ordinii, sănătății și moralei publice, precum și drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Reviste (1)

(5) Este interzisă prelucrarea datelor cu caracter personal legate de convingerile religioase sau de apartenența la culte, cu excepția desfășurării lucrărilor de recensământ național aprobat prin lege sau în situația în care persoana vizată și-a dat, în mod expres, consimțământul pentru aceasta.

(6) Este interzisă obligarea persoanelor să își menționeze religia, în orice relație cu autoritățile publice sau cu persoanele juridice de drept privat.

Acesta este un fragment din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Legea nr. 489/2006, detaliind dispozițiile constituționale, stabilește că orice persoană are dreptul să își manifeste credința religioasă în mod colectiv, conform propriilor convingeri și prevederilor legii, atât în structuri religioase cu personalitate juridică, cât și în structuri fără personalitate juridică. Potrivit legii structuri cu personalitate juridică sunt cultele și asociațiile religioase, iar structurile fără personalitate juridică sunt grupările religioase (a se vedea art. 5, precum și art. 6, art. 7 din Legea nr. 489/2006). [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
    În acest sens, potrivit art. 5 din Legea nr. 489/2006(158) privind liber­tatea religioasă și regimul general al cultelor, orice persoană are dreptul să își manifeste credința religioasă în mod colectiv, conform propriilor convingeri și prevederilor legii, atât în structuri religioase cu personalitate juridică, cât și în structuri fără personalitate juridică. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 489/2006:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Relațiile dintre stat și culte
Art 8 Relațiile dintre stat și culte
Art 9 Relațiile dintre stat și culte
Art 10 Relațiile dintre stat și culte
Art 11 Relațiile dintre stat și culte
Art 12 Relațiile dintre stat și culte
Art 13 Relațiile dintre stat și culte
Art 14 Relațiile dintre stat și culte
Art 15 Relațiile dintre stat și culte
Reviste:
Ar trebui administrat corpul preoțesc al bisericilor de către sindicate ale membrilor acestui corp? Semnificații, limite și incertitudini ale hotărârii CEDO Sindicatul "Păstorul cel Bun" împotriva României
Curtea EDO. Cauza Sindicatul "Păstorul cel Bun" împotriva României
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
;
se încarcă...