Parlamentul României

Legea nr. 483/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 decembrie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 36 din 2 august 2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, adoptată în temeiul art. 1 pct. VII.9 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692 din 14 august 2006, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Autoritățile administrației publice locale implicate pot aproba prețuri locale mai mici sau mai mari decât cele prevăzute la art. 2 alin. (1), majorând sau diminuând astfel subvențiile proprii necesare, după caz."

2. La articolul 3, alineatul (3) se abrogă.

3. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

"

Art. 51. -

Sumele acordate furnizorilor de energie termică prevăzute la art. 4 alin. (1), inclusiv sumele acordate în avans conform prevederilor art. 5 alin. (1), vor fi virate de către autoritățile administrației publice locale furnizorilor de energie termică în termen de 15 zile de la prezentarea deconturilor justificative, în conturi de tip ESCROW, deschise la bănci de către producătorii de energie termică."

4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

Autoritățile administrației publice locale implicate vor emite acte administrative prin care să se prevadă pentru fiecare operator economic al serviciilor de producere, transport, furnizare și distribuție a energiei termice:

a) natura și întinderea obligațiilor prestării serviciului public;

b) operatorul economic și teritoriul implicat;

c) natura drepturilor speciale sau exclusive acordate operatorului economic în cauză;

d) parametrii pentru calcularea compensațiilor, precum și a unui profit rezonabil pentru operatorii economici care prestează serviciul public;

e) modalitățile de recuperare a supracompensărilor și de intervenție a autorității în cazul subcompensărilor."

5. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

Parametrii pe baza cărora este calculată compensarea pentru serviciul public vor fi stabiliți prin act administrativ, într-o manieră obiectivă și transparentă. Totodată, aceștia trebuie să fie identici pentru toți operatorii economici care îndeplinesc aceleași obligații de serviciu public."

6. La articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

(1) Schema de ajutor de stat conținută de prezenta ordonanță este notificată Consiliului Concurenței de Ministerul Administrației și Internelor, conform reglementărilor în vigoare în domeniul ajutorului de stat, iar acordarea alocărilor individuale se face efectiv numai după autorizarea schemei de către Consiliul Concurenței."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR, PREȘEDINTELE SENATULUI
LUCIAN AUGUSTIN BOLCAȘ NICOLAE VĂCĂROIU

București, 19 decembrie 2006.

Nr. 483.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...