Parlamentul României

Legea nr. 473/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanțării publice nerambursabile pentru proiectele de investiții din cadrul Programului SAPARD

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1020 din 21 decembrie 2006.

În vigoare de la 24 decembrie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59 din 6 septembrie 2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanțării publice nerambursabile pentru proiectele de investiții din cadrul Programului SAPARD, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 769 din 11 septembrie 2006, cu următoarele modificări:

1. La articolul 1, partea introductivă și litera b) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

Proiectele conforme depuse în cadrul Programului SAPARD până la data de 31 iulie 2006 pentru măsurile 1.1 "Îmbunătățirea prelucrării și marketingului produselor agricole și piscicole", 3.1 "Investiții în exploatațiile agricole" și 3.4 "Dezvoltarea și diversificarea activităților economice care să genereze activități multiple și venituri alternative", care sunt declarate eligibile, selectate și contractate pentru finanțare până la data de 28 februarie 2007 și care nu beneficiază de fonduri publice nerambursabile aprobate pentru Programul SAPARD în perioada 2000-2006, beneficiază de următoarele facilități:

.....................................................................................................................

b) acordarea de credite bancare în condițiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investițiilor în agricultură, cu modificările ulterioare;".

2. La articolul 2 punctul I, litera a) va avea următorul cuprins:

"

a) carne și produse din carne;".

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 12 decembrie 2006.

Nr. 473.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...