Art 19 Elementele sistemului de salarizare | Lege 435/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 435/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului care își desfășoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Elementele sistemului de salarizare -
Art. 19.
-

(1) Pentru stabilirea salariului de bază, în termen de 15 zile de la reluarea activității, persoanele angajate în unitățile sanitar-veterinare care s-au aflat în una dintre următoarele situații: concediu plătit pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, potrivit legii, ori care în ultimele 12 luni au fost în concediu medical, concediu fără plată, potrivit legii, sau au avut contractele individuale de muncă suspendate sunt evaluate printr-un examen de testare a cunoștințelor profesionale, procedându-se în același mod ca și în cazul persoanelor angajate prin concurs, pentru cei care promovează examenul.

(2) Personalul de specialitate medical și auxiliar sanitar-veterinar care promovează examenul de testare a cunoștințelor profesionale va beneficia de o creștere a salariului de bază avut, în situația în care salariul de bază se situează între limitele prevăzute de lege pentru funcția, gradul profesional sau treapta profesională respectivă. În situația în care salariul de bază avut se situează sub salariul minim al funcției, gradului sau treptei profesionale respective, la determinarea salariului de bază se va lua în calcul salariul minim al funcției, gradului sau treptei profesionale respective.

(3) În cazul nepromovării examenului de testare prevăzut la alin. (1), persoanei respective i se atribuie salariul avut anterior sau, după caz, salariul minim actual al funcției avute anterior.

Acesta este un fragment din Legea nr. 435/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului care își desfășoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 435/2006:
Art 9 Elementele sistemului de salarizare
Art 10 Elementele sistemului de salarizare
Art 11 Elementele sistemului de salarizare
Art 12 Elementele sistemului de salarizare
Art 13 Elementele sistemului de salarizare
Art 14 Elementele sistemului de salarizare
Art 15 Elementele sistemului de salarizare
Art 16 Elementele sistemului de salarizare
Art 17 Elementele sistemului de salarizare
Art 18 Elementele sistemului de salarizare
Art 19 Elementele sistemului de salarizare
Art 20 Elementele sistemului de salarizare
Art 21 Elementele sistemului de salarizare
Art 22 Alte drepturi
Art 23 Alte drepturi
Art 24 Alte drepturi
Art 25 Angajarea și promovarea în funcții
Art 26 Delegarea și detașarea
Art 27 Delegarea și detașarea
Art 28 Drepturi în cazul transferului în altă localitate
Art 29 Drepturi în cazul transferului în altă localitate
;
se încarcă...