Angajarea și promovarea în funcții | Lege 435/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 435/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului care își desfășoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL IV Angajarea și promovarea în funcții

Art. 25. -

(1) Angajarea și promovarea personalului se fac pe funcții și grade.

(2) Promovarea în funcții, grade și trepte profesionale se face potrivit metodologiei legale în vigoare, prin transformarea postului avut într-un post corespunzător promovării.

(3) Criteriile privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale se stabilesc prin ordin al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, cu consultarea organizațiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură.

Acesta este un fragment din Legea nr. 435/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului care își desfășoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 435/2006:
Dispoziții generale
Elementele sistemului de salarizare
Alte drepturi
Angajarea și promovarea în funcții
Delegarea și detașarea
Drepturi în cazul transferului în altă localitate
State de funcții
Dispoziții finale
;
se încarcă...