Parlamentul României

Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006

Modificări (13), Puneri în aplicare (40), Acțiuni respinse (5), Referințe (26), Reviste (2), Comentarii expert, Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 decembrie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 5 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 58. -

(1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Anexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din prezenta lege. Modificări (1)

(3) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului nr. 103/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 17 mai 2002, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Contractele de gestionare a fondurilor de vânătoare, existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, rămân valabile până la data încetării raporturilor contractuale. Modificări (2), Referințe (1)

*) Anexele nr. 1 și 2 sunt reproduse în facsimil.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR, PREȘEDINTELE SENATULUI
MIRON TUDOR MITREA NICOLAE VĂCĂROIU

București, 9 noiembrie 2006.

Nr. 407.

ANEXA Nr. 1 Modificări (2), Jurisprudență (1)

FAUNA SĂLBATICĂ
de interes vânătoresc la care vânarea este permisă, perioadele
de vânare și cuantumul despăgubirilor în cazul unor fapte ilicite
Modificări (1)

Denumirea speciei Perioada de vânare Valoare a de despăgubire (în Euro) în perioada
Admisă Interzisă
A. MAMIFERE
1. Bizamul (Ondatra zibethica) 1 septembrie - 15 aprilie 80 160
2. Capra neagră (Rupicapra rupicapra)
- exemplar de trofeu 15 octombrie - 15 decembrie 8.000 16.000
- exemplar de selecție 1 septembrie - 15 decembrie 8.000 16.000
3. Căpriorul (Capreolus capreolus)
- mascul 15 mai - 15 octombrie 2.500 5.000
- femelă 1 septembrie - 15 februarie 2.000 4.000
4. Cerbul comun (Cervus elaphus)
- mascul de trofeu 10 septembrie - 15 noiembrie 6.000 12.000
- mascul de selecție 1 septembrie - 15 decembrie 6.000 12.000
- femelă și vițel 1 septembrie - 15 februarie 4.000 8.000
5. Cerbul lopătar (Dama dama)
- mascul de trofeu 10 octombrie - 1 decembrie 3.000 6.000
- mascul de selecție 1 septembrie - 15 decembrie 3.000 6.000
- femelă și vițel 1 septembrie - 15 februarie 2.000 4.000
6. Câinele enot (Nyctereutes prociynoides) 15 septembrie - 31 martie 60 120
7. Dihorul comun (Putorius sp.) 15 septembrie - 31 martie 30 60
8. Hermelina (Mustela erminea) 15 septembrie - 31 martie 30 60
9. Iepurele de câmp (Lepus europaeus) 1 noiembrie - 31 ianuarie 150 300
10. Iepurele de vizuină (Oryctolagus cuniculus) 1 noiembrie - 31 ianuarie 100 400
11 . Jderul (Martes sp.) 15 septembrie - 31 martie 200 400
12 . Marmota (Marmota marmota) 15 septembrie - 31 octombrie 300 600
13 . Mistrețul (Sus scrofa) 1 august - 15 februarie 1.000 2.000
14 . Muflonul (Ovis aries musimon) 15 septembrie - 15 decembrie 4.000 8.000
15 . Nevăstuica (Mustela nivalis) 15 septembrie - 31 martie 100 200
16 . Șacalul (Canis aureus) 1 iulie - 31 martie 80 160
17 . Viezurele (Meles meles) 1 august - 31 martie 100 200
18 . Vulpea (Vulpes vulpes) Tot anul 50 -
B. PĂSĂRI
1. Becațina comună (Gallinago gallinago) 15 septembrie - 28 februarie 55 135
2. Cioara grivă (Corvus corone cornix) Tot anul 10 -
3. Cioara de semănătură (Cornus frugilegus) 15 august - 15 martie 10 70
4. Cocoșar (Turdus pilaris) 1 septembrie - 28 februarie 27 75
5. Cocoșul de munte (Tetrao urogallus) 15 aprilie - 14 mai 1.350 2.700
6. Cormoranul mare (Phalacrocorax carbo) 1 septembrie - 28 februarie 80 270
7. Coțofana (Pica pica) Tot anul 10 -
8. Fazanul (Phasianus colchicus) 1 octombrie - 15 martie 35 70
9. Ferestrașul mare (Mergus merganser) 1 septembrie - 28 februarie 135 400
10. Ferestrașul moțat (Mergus serrator) 1 septembrie - 28 februarie 135 400
11. Gaița (Garrulus glandarius) 1 septembrie - 28 februarie 27 135
12. Găinușa de baltă (Gallinula chloropus) 1 septembrie - 28 februarie 27 50
13. Gâscă de vară (Anser anser rubrirostris) 1 septembrie - 28 februarie 55 275
14. Gârlița mare (Anser albifrons) 1 septembrie - 28 februarie 55 275
15. Graurul (Sturnus vulgaris) 1 septembrie - 28 februarie 15 55
16. Guguștiucul (Streptopelia decaocto) 1 septembrie - 28 februarie 27 80
17. Lișita (Fulica atra) 1 septembrie - 28 februarie 27 110
18. Porumbelul gulerat (Columba palumbus) 1 septembrie - 28 februarie 27 80
19. Porumbelul de scorbură (Columba oenas) 1 septembrie - 28 februarie 55 140
20. Potârnichea (Perdix perdix) 15 septembrie - 31 decembrie 55 220
21. Prepelița (Coturnix coturnix) 15 august - 31 decembrie 27 80
22. Rața mare (Anas platyrhynchos) 1 septembrie - 28 februarie 55 110
23. Rața mică (Anas crecca) 1 septembrie - 28 februarie 55 110
24. Rața fluierătoare (Anas penelope) 1 septembrie - 28 februarie 55 110
25. Rața cu cap castaniu (Aythya ferina) 1 septembrie - 28 februarie 55 110
26. Rața moțată (Aythya fuligula) 1 septembrie - 28 februarie 55 110
27. Rața sunătoare (Bucephala clangula) 1 septembrie - 28 februarie 55 110
28. Rața lingurar (Anas clypeata) 1 septembrie - 28 februarie 55 110
29. Rața sulițar (Anas acuta) 1 septembrie - 28 februarie 65 130
30. Rața cârâitoare (Anas querquedula) 1 septembrie - 28 februarie 65 130
31. Rața cu cap negru (Aythya marila) 1 septembrie - 28 februarie 65 130
32. Sitarul de pădure (Scolopax rusticola) 15 septembrie - 15 aprilie 55 110
33. Sitarul de mal (Limosa limosa) 1 septembrie - 28 februarie 25 30
34. Stăncuta (Corvus monedula) 15 iulie - 15 martie 27 75
35. Sturzul de vâsc (Turdus viscivorus) 1 septembrie - 28 februarie 27 75
36. Sturzul cântător (Turdus philomelos) 1 septembrie - 28 februarie 27 75
37. Sturzul viilor (Turdus iliacus) 1 septembrie - 28 februarie 27 75
38. Turturica (Streptopelia turtur) 1 septembrie - 28 februarie 27 75

Modificări (5), Derogări (2)

ANEXA Nr. 2 Modificări (2)

FAUNA SĂLBATICĂ
de interes vânătoresc la care vânarea este interzisă, precum și
cuantumul despăgubirilor în cazul unor fapte ilicite
Modificări (1)

Nr. crt. Denumirea Valoarea de despăgubire (în Euro)
A. MAMIFERE
1. Castorul (Castor fiber) 6000
2. Elanul (Alces alces) 20000
3. Hamsterul/Hârciogul (Cricetus cricetus) 100
4. Lupul (Canis lupus) 1000
5. Nurca (Lutreola lutreola) 200
6. Pisica sălbatică (Felix silvestris) 200
7. Râsul (Lynx lynx) 2000
8. Ursul (Ursus arctos) 40000
9. Vidra (Lutra lutra) 2000
10. Zimbrul (Bison bonasus) 30000
B. PĂSĂRI
1. Acvila de câmp (Aquila heliaca) 2700
2. Acvila de munte (Aquila chrysa'tos) 2700
3. Acvila de stepă (Aquila rapax orientalis) 1350
4. Acvila mică (Hieraatus pennatus) 1350
5. Acvila țipătoare mică (Aquila pomarina) 1350
6. Acvila țipătoare mare (Aquila clanga) 1350
7. Acvila porumbacă (Hieraa'tus fasciatus) 540
8. Alunarul (Nucifraga caryocatactes) 80
9. Aușelul (Regulus sp.) 27
10. Barza albă (Ciconia ciconia) 270
11. Barza neagră (Ciconia nigra) 410
12. Bătăuș (Philomachus pugnax) 220
13. Becațina mică (Lymnocryptes minimus) 135
14. Becațina mare (Gallinago media) 135
15. Boicuș (Remiz pendulinus) 27
16. Botgros (Coccothraustes coccothraustes) 80
17. Brumărița (Prunnela sp.) 27
18. Bufnița (Bubo bubo) 1350
19. Buhaiul de baltă (Botaurus stellaris) 540
20. Capântortură (Jynx torquilla) 135
21. Caprimulgul (Caprimulgus europaeus) 135
22. Călifarul alb (Tadorna tadorna) 540
23. Călifarul roșu (Tadorna ferruginea) 1350
24. Cănăraș (Serinus serinus) 27
25. Cânepar (Carduelis cannabina) 27
26. Chira (Sterna sp.) 160
27. Chirighița (Chlidonias sp.) 135
28. Ciocântors (Recurvirostra avosetta) 135
29. Cinghița de iarnă (Montifringilla nivalis) 55
30. Cinteza (Fringilla sp.) 27
31. Ciocănitoarea (Dendrocopos sp.; Picoides sp.; Drycopus sp.) 135
32. Ciocănitoarea neagră (Dryocopus martius) 270
33. Ciocârlanul (Galerida cristata) 80
34. Ciocârlia (Lullula sp.; Melanocorypha) 80
35. Ciocârlia de câmp (Alauda sp.; Calandrella sp.) 27
36. Ciocârlia urecheată (Eremophila alpestris) 80
37. Ciovlica (Glareola sp.) 270
38. Ciuful (Asio sp.) 270
39. Ciuvica (Glaucidium passerinium) 270
40. Ciușul (Otus scops) 270
41. Cocorul mare (Grus grus) 540
42. Cocorul mic (Anthropoides virgo) 540
43. Cocoșul de mesteacăn (Lyrurus tetrix) 1350
44. Codalbul (Haliaeetus albicilla) 2700
45. Codobatura (Motacilla sp.) 27
46. Codroșul (Phoenicurus sp.) 27
47. Cojoaica (Certhia sp.) 27
48. Corbul (Corvus corax) 135
49. Corcodelul mic (Tachzbaptus ruficollis) 55
50. Corcodelul mare (Podiceps cristatus) 55
51. Corcodelul cu gât negru (Podiceps nigricolis) 135
52. Corcodelul cu gât roșu (Podiceps griseigena) 270
53. Cormoranul mic (Phalacrocorax pygmaeus) 410
54. Crestețul (Porzano sp.) 80
55. Cârsteiul de baltă (Rallus aquaticus) 55
56. Cârsteiul de câmp (Crex crex) 410
57. Cucul (Cuculus canorus) 135
58. Cucuveaua (Athene noctua) 270
59. Cufundarul (Gavia artica) 135
60. Cufundarul mic (Gavia stellata) 135
61. Cufundarul mare (Gavia immer) 150
62. Culicul mare (Numenius arquata) 270
63. Culicul mic (Numenius phaeopus) 270
64. Culicul cu cioc subțire (Nemenius tenuirostris) 2700
65. Drepnea (Apus sp.) 55
66. Dropia (Otis tarda) 2700
67. Dumbrăveanca (Coracias garrulus) 270
68. Egreta mare (Egretta alba) 270
69. Egreta mică (Egretta garzetta) 135
70. Eiderul (Somateria mollissima) 405
71. Ferestrașul mic (Mergus albellus) 135
72. Fâsa (Anthus sp.) 27
73. Flamingul (Phoenicopterus ruber) 270
74. Florinte (Carduelis chloris) 27
75. Fluierarul de munte (Actitis hypoleucos) 55
76. Fluierarul sur (Xenus cinereus) 55
77. Fluierarul (Tringa sp.) 55
78. Fluturaș de stâncă (Trichodroma muraria) 270
79. Forfecuta (Loxia sp.) 55
80. Frunzărița (Hippolais sp.) 27
81. Fugaciul (Calidris sp.) 55
82. Furtunarul (Puffinus puffinus) 55
83. Gaia neagră (Milvus migrans) 1350
84. Gaia roșie (Milvus milvus) 1350
85. Ghionoaia (Picus sp.) 135
86. Gârlița mică (Anser erythropus) 1350
87. Gâsca de semănătură (Anser fabalis fabalis) 410
88. Gâsca mică de semănătură (Anser fabalis rossicus) 410
89. Gâsca cu cioc scurt (Anser fabalis brachyrhynchus) 410
90. Gâsca cu gât roșu (Branta ruficollis) 1350
91. Gâsca neagră (Branta bernicla) 410
92. Grangurul (Oriolus oriolus) 110
93. Grelușelul (Locustella sp.) 27
94. Gușă vânătă (Luscinia sp.) 27
95. Heretele (Circus sp.) 270
96. Hoitar (Neophron percnopterus) 2700
97. Huhurezul (Strix sp.) 270
98. Ieruncă (Bonasa bonasia) 540
99. Inărița (Carduelis sp.) 27
100. Lăcarul (Acrocephalus sp.) 27
101. Lăcustarul (Sturnus roseus) 55
102. Lăstunul (Delichon sp.; Riparia sp.; Hirundo sp.) 27
103. Lebăda de vară (Cygnus olor) 270
104. Lebăda de iarnă (Cygnus cygnus) 540
105. Lebăda mică (Cygnus columbianus) 540
106. Lopătarul (Platalea leucorodia) 270
107. Lupul de mare (Stercorarius sp.) 135
108. Măcăleandru (Erithacus rubecula) 27
109. Mărăcinarul (Saxicola sp.) 27
110. Mătăsarul (Bombycilla garrulus) 55
111. Mierla gulerată (Turdus torquatus alpestris) 55
112. Mierla neagră (Turdus merula) 27
113. Mierla de piatră (Monticola saxatilis) 135
114. Minunița (Aegolius funereus) 270
115. Mugurarul (Pyrrhula pyrrhula) 80
116. Mugurar roșu (Carpodacus erythrinus) 27
117. Muscarul (Ficedula sp.) 27
118. Nagâț (Chettusia sp.) 135
119. Nagâțul (Vanellus vanellus) 80
120. Notatița (Phalaropus sp.) 55
121. Ochiul boului (Troglodytes troglodytes) 27
122. Pasărea ogorului (Burhinus oedicnemus) 270
123. Pasărea omătului (Plectrophenax nivalis) 55
124. Păscărelul negru (Cinclus sp.) 55
125. Pelicanul comun (Pelecanus onocrotalus) 1350
126. Pelicanul creț (Pelecanus crispus) 1660
127. Pescăruș cu trei degete (Rissa tridactyla) 55
128. Pescărușul albastru (Alcedo athis) 55
129. Pescărița (Hydroprogne sp.; Gelochelidon sp.) 135
130. Pescărușul (Larus sp.) 135
131. Piciorong (Himantopus himantopus) 135
132. Pietrarul (Oenanthe sp.) 27
133. Pietrușul (Arenaria interpres) 55
134. Pitulicea (Phylloscopus sp.) 27
135. Pițigoiul (Parus sp.) 27
136. Ploierul (Pluvialis sp.) 55
137. Presura (Enberiza sp.) 27
138. Prigoria (Merops apiaster) 55
139. Privighetoarea (Lusciniola sp.; Luscinia sp.) 80
140. Prundaș de nămol (Limicola falcinellus) 55
141. Prundărașul (Chradrius sp.) 55
142. Pupăza (Upupa epops) 55
143. Rața cu cap alb (Oxyura leucocephala) 540
144. Rața cu ciuf (Netta rufina) 270
145. Rața de ghețuri (Clangula hyemalis) 135
146. Rața catifelată (Melanitta fusca) 135
147. Rața neagră (Melanitta nigra) 135
148. Rața roșie (Aythya nyroca) 540
149. Scatiu (Carduelis spinus) 27
150. Scoicarul (Haematopus ostralegus) 135
151. Sfrânciocul (Lanius sp.) 55
152. Silvia (Sylvia sp.) 27
153. Sitarul de mal nordic (Limosa lapponica) 270
154. Spârcaciul (Tetro tetrax) 1350
155. Sticletele (Carduelis sp.) 27
156. Stârcul de cireadă (Bubuleus ibis) 135
157. Stârcul galben (Ardeola ralloides) 70
158. Stârcul de noapte (Nycticorax nycticorax) 135
159. Stârcul pitic (Ixobrychus minutus) 55
160. Stârcul roșu (Ardea purpurea) 135
161. Stârcul cenușiu (Ardea cinerea) 135
162. Striga (Tylo alba guttata) 540
163. Stufărica (Cettia cetti) 27
164. Șerparul (Circaetus circaetus gallicus) 540
165. Șoimul călător (Falco peregrinus) 1660
166. Șoimul de iarnă (Falco columbarius) 540
167. Șoimul dunărean (Falco cherrug) 2700
168. Șoimul rândunelelor (Falco subbuteo) 540
169. Șorecarul mare (Buteo rufinus) 540
170. Șorecarul încălțat (Buteo lagopus) 270
171. Șorecarul comun (Buteo buteo) 270
172. Țicleanul (Sitta europaea) 27
173. Țigănușul (Plegadis falcinellus) 555
174. Uliganul pescar (Pandion haliaetus) 540
175. Uliul (Accipiter sp.) 270
176. Vânturel de seară (Falco vespertinus) 1350
177. Vânturel mic (Falco naumanni) 1350
178. Vânturel roșu (Falco tinnunculus) 540
179. Viesparul (Pernis apivorus) 540
180. Vulturul negru (Aegypius monachus) 2700
181. Vulturul sur (Gyps fulvus) 2700
182. Zăganul (Gypaetus barbatus) 2700

Modificări (2)

Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...