Conducerea Ministerului Apărării | Lege 346/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL VI Conducerea Ministerului Apărării

Art. 32. -

(1) Ministerul Apărării este condus și reprezentat de ministrul apărării.

(2) În exercitarea conducerii, ministrul apărării este ajutat de secretarii de stat, de șeful Statului Major General și de secretarul general. Modificări (1)

(3) Ministrul apărării poate delega prin ordin competența îndeplinirii unor atribuții aflate în responsabilitatea sa. Puneri în aplicare (2)

(4) Secretarii de stat sunt numiți și eliberați din funcție prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului apărării.

(5) Șeful Statului Major General este militarul cu rangul de conducere cel mai înalt din armată, numit de Președintele României, la propunerea ministrului apărării, cu avizul primului-ministru, pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de prelungire cu până la un an. În funcția de șef al Statului Major General poate fi numit locțiitorul acestuia sau unul dintre șefii categoriilor de forțe ale armatei. Modificări (1)

(6) Prevederile alin. (5) referitoare la durata mandatului nu se aplică în caz de mobilizare sau de război, precum și pe timpul stării de asediu sau de urgență.

(7) Secretarul general al Ministerului Apărării este înalt funcționar public, numit potrivit legii.

(8) În Ministerul Apărării se constituie Colegiul Ministerului Apărării, cu rol consultativ, precum și Consiliul de Planificare a Apărării, Consiliul de Supraveghere a Cerințelor, Consiliul de Achiziții și Consiliul de Standardizare și Interoperabilitate, cu rol deliberativ. Organizarea și funcționarea acestora se stabilesc prin ordin al ministrului apărării. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Art. 33. -

(1) În exercitarea competențelor conferite de lege, ministrul apărării emite ordine și instrucțiuni.

(2) Secretarii de stat, secretarul general al ministerului, directorul general și șefii/directorii direcțiilor din structurile centrale emit dispoziții, potrivit competențelor specifice.

(3) Șeful Statului Major General emite ordine cu conținut militar și dispoziții, potrivit domeniilor de competență. Modificări (1)

(4) Comandanții/șefii unităților militare înscriu în ordinul de zi pe unitate, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului apărării, ordinele/dispozițiile date în exercitarea misiunilor și atribuțiilor ce le revin, potrivit legii.

Art. 34. -

Pe timpul absenței ministrului, conducerea Ministerului Apărării se exercită de către secretarul de stat desemnat de ministru.

Art. 35. -

Conducerea structurilor de forțe se realizează de comandanți/șefi ai acestora numiți conform competențelor stabilite prin ordin al ministrului apărării.

Acesta este un fragment din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 346/2006:
Dispoziții generale
Atribuțiile și responsabilitățile Ministerului Apărării
Organizarea și funcționarea structurilor centrale
Domenii de responsabilitate ale structurilor centrale
Structura de forțe a armatei
Conducerea Ministerului Apărării
Personalul Ministerului Apărării
Dispoziții comune
;
se încarcă...