Atribuțiile și responsabilitățile Ministerului Apărării | Lege 346/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL II Atribuțiile și responsabilitățile Ministerului Apărării

Art. 5. -

(1) Ministerul Apărării are următoarele atribuții și responsabilități: Modificări (1), Reviste (1)

a) constituirea structurii de forțe și realizarea capacității de luptă a armatei pentru îndeplinirea misiunilor specifice ce revin acesteia;

b) înființarea, desființarea, dislocarea și redislocarea de unități și formațiuni;

c) elaborarea proiectelor de acte normative privind apărarea țării;

d) apărarea drepturilor și intereselor legitime proprii în raporturile cu autoritățile publice, instituțiile de orice natură, precum și cu orice persoană fizică sau juridică, română ori străină, prin structuri proprii; Jurisprudență

e) încheierea tratatelor la nivel departamental și a înțelegerilor tehnice în domeniul cooperării cu armatele altor state;

f) coordonarea politicii și activitățile de integrare în organizațiile internaționale la care România este parte, pentru structurile proprii, întreținerea și dezvoltarea relațiilor de cooperare politico-militară cu celelalte state și asigurarea reprezentării armatei în raporturile cu armatele altor state;

g) managementul informațiilor pentru apărare, al activității de informații, contrainformații și securitate militare, precum și colaborarea cu serviciile/structurile de informații, contrainformații și securitate ale altor state sau organizații internaționale la care România este parte;

h) realizarea planificării integrate a apărării;

i) finanțarea și asigurarea execuției bugetului propriu;

j) instruirea comandamentelor și trupelor, pregătirea de specialitate a personalului în activitate și în rezervă;

k) informatizarea tuturor domeniilor sale de activitate;

l) managementul resurselor umane, organizarea și conducerea învățământului militar;

m) protecția mediului în activitățile pe care le desfășoară;

n) organizarea și conducerea activității de informare și relații publice;

o) emiterea regulamentelor specifice pentru organizarea și funcționarea structurilor militare, a comitetelor și consiliilor constituite pentru luarea deciziilor; Puneri în aplicare (1)

p) creșterea calității vieții personalului, asigurarea asistenței religioase a personalului militar și civil, precum și a asistenței sociale, medicale și juridice a acestuia, în conformitate cu prevederile legale;

q) implementarea, la nivelul ministerului, a politicilor publice și a programelor de reformă a administrației publice;

r) conducerea activităților de logistică; Puneri în aplicare (4), Referințe (2)

s) înzestrarea cu armament, tehnică de luptă, echipamente și materiale specifice armatei, relațiile cu industria națională de apărare și cooperările internaționale în domeniu;

ș) coordonarea activității de comerț exterior privind importul și exportul de produse cu destinație militară, în condițiile legii;

t) aprobarea, în limita competenței sale, a documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiții proprii, executarea lucrărilor de investiții proprii, precum și urmărirea executării, la termenele stabilite, a tuturor lucrărilor de investiții; Puneri în aplicare (1)

ț) mobilizarea armatei, constituirea forțelor de rezervă, rechiziționarea de bunuri și chemarea persoanelor fizice la prestări de serviciu în interes public;

u) editarea de publicații în domeniile proprii de activitate;

v) cercetarea științifică, invenții și inovații în armată, precum și protecția drepturilor de proprietate intelectuală asupra rezultatelor cercetării;

x) controlul intern și auditul public intern.

(2) Ministerul Apărării îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege.

Acesta este un fragment din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 346/2006:
Dispoziții generale
Atribuțiile și responsabilitățile Ministerului Apărării
Organizarea și funcționarea structurilor centrale
Domenii de responsabilitate ale structurilor centrale
Structura de forțe a armatei
Conducerea Ministerului Apărării
Personalul Ministerului Apărării
Dispoziții comune
Reviste:
Președintele a trimis spre reexaminare Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării
;
se încarcă...