Art 5 Atribuțiile și responsabilitățile Ministerului Apărării | Lege 346/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Atribuțiile și responsabilitățile Ministerului Apărării -
Art. 5.
-

(1) Ministerul Apărării are următoarele atribuții și responsabilități: Modificări (1), Reviste (1)

a) constituirea structurii de forțe și realizarea capacității de luptă a armatei pentru îndeplinirea misiunilor specifice ce revin acesteia;

b) înființarea, desființarea, dislocarea și redislocarea de unități și formațiuni;

c) elaborarea proiectelor de acte normative privind apărarea țării;

d) apărarea drepturilor și intereselor legitime proprii în raporturile cu autoritățile publice, instituțiile de orice natură, precum și cu orice persoană fizică sau juridică, română ori străină, prin structuri proprii; Jurisprudență

e) încheierea tratatelor la nivel departamental și a înțelegerilor tehnice în domeniul cooperării cu armatele altor state;

f) coordonarea politicii și activitățile de integrare în organizațiile internaționale la care România este parte, pentru structurile proprii, întreținerea și dezvoltarea relațiilor de cooperare politico-militară cu celelalte state și asigurarea reprezentării armatei în raporturile cu armatele altor state;

g) managementul informațiilor pentru apărare, al activității de informații, contrainformații și securitate militare, precum și colaborarea cu serviciile/structurile de informații, contrainformații și securitate ale altor state sau organizații internaționale la care România este parte;

h) realizarea planificării integrate a apărării;

i) finanțarea și asigurarea execuției bugetului propriu;

j) instruirea comandamentelor și trupelor, pregătirea de specialitate a personalului în activitate și în rezervă;

k) informatizarea tuturor domeniilor sale de activitate;

l) managementul resurselor umane, organizarea și conducerea învățământului militar;

m) protecția mediului în activitățile pe care le desfășoară;

n) organizarea și conducerea activității de informare și relații publice;

o) emiterea regulamentelor specifice pentru organizarea și funcționarea structurilor militare, a comitetelor și consiliilor constituite pentru luarea deciziilor; Puneri în aplicare (1)

p) creșterea calității vieții personalului, asigurarea asistenței religioase a personalului militar și civil, precum și a asistenței sociale, medicale și juridice a acestuia, în conformitate cu prevederile legale;

q) implementarea, la nivelul ministerului, a politicilor publice și a programelor de reformă a administrației publice;

r) conducerea activităților de logistică; Puneri în aplicare (4), Referințe (2)

s) înzestrarea cu armament, tehnică de luptă, echipamente și materiale specifice armatei, relațiile cu industria națională de apărare și cooperările internaționale în domeniu;

ș) coordonarea activității de comerț exterior privind importul și exportul de produse cu destinație militară, în condițiile legii;

t) aprobarea, în limita competenței sale, a documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiții proprii, executarea lucrărilor de investiții proprii, precum și urmărirea executării, la termenele stabilite, a tuturor lucrărilor de investiții; Puneri în aplicare (1)

ț) mobilizarea armatei, constituirea forțelor de rezervă, rechiziționarea de bunuri și chemarea persoanelor fizice la prestări de serviciu în interes public;

u) editarea de publicații în domeniile proprii de activitate;

v) cercetarea științifică, invenții și inovații în armată, precum și protecția drepturilor de proprietate intelectuală asupra rezultatelor cercetării;

x) controlul intern și auditul public intern.

(2) Ministerul Apărării îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege.

Acesta este un fragment din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 346/2006:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Atribuțiile și responsabilitățile Ministerului Apărării
Art 6 Organizarea și funcționarea structurilor centrale
Art 7 Organizarea și funcționarea structurilor centrale
Art 8 Domenii de responsabilitate ale structurilor centrale
Art 9 Domenii de responsabilitate ale structurilor centrale
Art 10 Domenii de responsabilitate ale structurilor centrale
Art 11 Domenii de responsabilitate ale structurilor centrale
Art 12 Domenii de responsabilitate ale structurilor centrale
Art 13 Domenii de responsabilitate ale structurilor centrale
Art 14 Domenii de responsabilitate ale structurilor centrale
Art 15 Domenii de responsabilitate ale structurilor centrale
Reviste:
Președintele a trimis spre reexaminare Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării
;
se încarcă...