Parlamentul României

Legea nr. 111/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2005 privind înființarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 mai 2006 până la 24 august 2015, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 13/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74 din 29 iunie 2005 privind înființarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 4 iulie 2005, cu următoarele modificări:

1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) Se înființează Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, denumită în continuare Autoritate, ca instituție publică, în subordinea Guvernului, cu sediul în municipiul București, prin reorganizarea Direcției de reglementare și monitorizare a achizițiilor publice din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și a Serviciului achiziții lucrări publice al Direcției generale achiziții în lucrări publice și infrastructură rurală din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului."

2. La articolul 2, litera d) va avea următorul cuprins:

"

d) asigurarea unui cadru corespunzător de aplicare conformă a legislației în domeniul achizițiilor publice;".

3. La articolul 3, literele b) și c) vor avea următorul cuprins:

"

b) de reglementare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziție publică;

c) de monitorizare, analiză, evaluare și supraveghere a modului de atribuire a contractelor de achiziție publică;".

4. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

(1) Personalul Autorității poate fi constituit din funcționari publici sau, după caz, din personal contractual.

(2) Salarizarea personalului Autorității se face în conformitate cu prevederile legale aplicabile sectorului bugetar, referitoare la personalul din aparatul de lucru al Guvernului.

(3) Salariile de bază ale personalului Autorității pot fi majorate pe baza unor criterii aprobate prin hotărâre a Guvernului."

5. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

"

Art. 12. -

La articolul 3 alineatul (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare din cadrul administrației publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 25 martie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările și completările ulterioare, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

«h) Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.»"

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condițiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 27 aprilie 2006.

Nr. 111.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...