Guvernul României

Ordonanța nr. 17/1998 privind instituirea unor taxe pentru prestații vamale

Modificări (3), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 martie 1998

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și al art. 1 lit. a) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României emite prezenta ordonanță.

Art. 1. -

Direcția Generală a Vămilor gestionează în regim extrabugetar venituri constituite din următoarele surse:

a) comisionul de 10% pentru sumele în lei, efectiv declarate de călători la ieșirea din țară și reținute de autoritatea vamală, instituit prin Hotărârea Guvernului nr. 554/1991 privind instituirea comisionului pentru sumele în lei și în valută consemnate prin unitățile vamale; Modificări (1)

b) comisionul de 5% pentru sumele în valută care se consemnează la unitățile bancare, prin birourile vamale, de la persoanele fizice care intră și care ies din România, instituit prin Hotărârea Guvernului nr. 554/1991; Modificări (1)

c) tariful pentru utilizarea sistemului automat de prelucrare a declarației vamale în detaliu, perceput de către autoritatea vamală de la declaranții vamali, reprezentând echivalentul în lei a 12 ECU la cursul de schimb al zilei în care se efectuează plata; Modificări (1)

d) tariful de însoțire vamală a mijloacelor de transport aflate în tranzit pe teritoriul național, perceput de autoritatea vamală de la titularii operațiunilor de tranzit, în conformitate cu prevederile art. 368 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Codului Vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 626/1997;

e) sumele încasate de autoritatea vamală de la declaranții vamali, care solicită depunerea declarației vamale în detaliu în afara zilelor și orelor de lucru, reprezentând dublul salariului tarifar orar cuvenit agentului vamal, în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Codului Vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 626/1997.

Art. 2. -

Sumele gestionate în regim extrabugetar de către Direcția Generală a Vămilor se prevăd distinct în anexa la bugetul Ministerului Finanțelor.

Art. 3. -

Din veniturile gestionate în regim extrabugetar, Direcția Generală a Vămilor va acoperi cheltuieli în completarea fondurilor alocate de la buget, potrivit destinațiilor stabilite prin anexele la legile bugetare anuale.

Art. 4. -

Disponibilitățile de la finele anului, rezultate din gestionarea veniturilor extrabugetare, se vor reporta în anul următor, urmând a fi utilizate de Direcția Generală a Vămilor cu aceeași destinație.

Art. 5. -

În termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei ordonanțe, Ministerul Finanțelor va elabora norme metodologice privind încasarea, administrarea, contabilizarea și gestionarea acestor venituri, care vor intra în vigoare la același termen cu ordonanța.

Art. 6. - Modificări (1)

Prezenta ordonanță intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României. La aceeași dată orice dispoziții contrare se abrogă.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:
p. Ministrul finanțelor,
Valentin Lazea,
secretar de stat

București, 29 ianuarie 1998.

Nr. 17.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...