Art. 6. -

(1) ROMATSA va efectua anual actualizarea valorii rămase neamortizate a activelor corporale și necorporale înscrise în bilanțul anului fiscal, cu indicele de inflație al anului precedent, comunicat de Comisia Națională pentru Statistică***).

(2) Valoarea activelor corporale și necorporale, achiziționate în cursul anului fiscal, va fi actualizată în funcție de modificarea indicelui de inflație din perioada cuprinsă între luna în care acestea au fost achiziționate și sfârșitul anului fiscal.

(3) Valoarea activelor și a patrimoniului propriu ale ROMATSA va fi majorată cu diferențele rezultate din reevaluarea anuală.

***) Conform art. II din Ordonanța Guvernului nr. 111/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 2 septembrie 2000, denumirea "Comisia Națională pentru Statistică" se înlocuiește cu denumirea "Institutul Național de Statistică și Studii Economice".

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 46/1998:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
Art 13
;
se încarcă...