Art. 3. -

(1) Începând cu anul 1998 se introduce tariful pentru licențierea ROMATSA ca agent economic aeronautic prestator de servicii de trafic aerian civil, denumit în continuare tariful de licențiere ROMATSA.

(2) Tariful de licențiere ROMATSA se stabilește prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor**) și a Ministerului Transporturilor, fără a depăși 10% din valoarea anuală a bazei de cost.

(3) Tariful de licențiere ROMATSA se plătește Ministerului Transporturilor de către ROMATSA, în rate egale trimestriale, până la data de 25 a ultimei luni din fiecare trimestru pentru suma aferentă trimestrului anterior.

(4) Pentru anul 1998 tariful de licențiere ROMATSA este de 41.667 milioane lei și se plătește în trei rate egale, scadente la data de 31 august 1998, 30 octombrie 1998 și 31 decembrie 1998.

**) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 18/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 10 ianuarie 2001.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 46/1998:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
Art 13
;
se încarcă...