Guvernul României

Ordonanța nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația publică centrală

Modificări (13), Referințe (2), Derogări (5), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 42 din 30 ianuarie 1998.

În vigoare de la 01 martie 1998 până la 04 iulie 2019, fiind abrogat și înlocuit prin Codul administrativ 2019.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și ale art. 1 lit. i) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Art. 1. - Modificări (12), Jurisprudență

În sensul prezentei ordonanțe, prin demnitar din administrația publică centrală, denumit în continuare demnitar, se înțelege: primul-ministru, ministrul de stat, ministrul, ministrul-delegat pe lângă primul-ministru, secretarul de stat - membru al Guvernului, secretarul de stat, subsecretarul de stat și asimilații acestora, precum și prefectul și subprefectul, ca reprezentanți ai Guvernului.

Art. 2. - Modificări (3), Derogări (4)

În cadrul structurii organizatorice a aparatului de lucru al Guvernului, a aparatului ministerelor, cu excepția Ministerului Apărării Naționale, a organelor de specialitate ale administrației publice centrale, precum și în aparatul tehnic al prefecturilor se organizează și funcționează, în subordinea demnitarului, cabinetul demnitarului din administrația publică centrală, denumit în continuare cabinetul demnitarului. Modificări (1)

Art. 3. - Modificări (1)

Cabinetul demnitarului este un compartiment organizatoric distinct, care se compune din următoarele funcții: director de cabinet, asistent de cabinet, consilier personal, secretar personal, precum și curier personal.

Art. 4. - Modificări (1), Jurisprudență

Numărul maxim de posturi din cabinetul demnitarului, pentru fiecare funcție din cadrul acestuia, este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta ordonanță.

Art. 5. -

(1) Personalul din cadrul cabinetului demnitarului este numit sau eliberat din funcție numai la propunerea demnitarului în subordinea căruia funcționează. Jurisprudență

(2) Personalul din cadrul cabinetului demnitarului își desfășoară activitatea în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată, încheiat în condițiile legii, pe durata mandatului demnitarului. Jurisprudență

(3) În cazul funcționarului public, dacă angajarea acestuia în cadrul cabinetului demnitarului se face cu acordul instituției de unde provine, atunci contractul individual de muncă încheiat cu această instituție se suspendă până la revenirea în funcția deținută anterior. Jurisprudență

(4) Pentru personalul prevăzut la art. 3, perioada în care a desfășurat activitate în cabinetul demnitarului se consideră vechime în specialitate.

Art. 6. -

Activitatea cabinetului demnitarului este coordonată de către directorul de cabinet, care răspunde în fața demnitarului, în acest sens.

Art. 7. -

Numărul maxim de posturi al fiecărei instituții menționate la art. 2 se suplimentează cu numărul de posturi prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta ordonanță.

Art. 8. -

Salarizarea personalului din cadrul cabinetului demnitarului se face potrivit echivalării din anexa nr. 2.

Art. 9. - Modificări (1)

Structurile organizatorice aprobate prin actele normative de organizare și funcționare a instituțiilor prevăzute la art. 2 se modifică corespunzător prevederilor prezentei ordonanțe.

Art. 10. -

Fondurile necesare asigurării bunei desfășurări a activității cabinetului demnitarului se defalcă din bugetul anual aprobat instituției de către conducătorul acesteia.

Art. 11. -

Ministerul Finanțelor va efectua modificările ce decurg din aplicarea prezentei ordonanțe în bugetele instituțiilor respective.

Art. 12. -

Prezenta ordonanță intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a legii bugetului de stat pe anul 1998; de la această dată orice alte prevederi contrare se abrogă.

Art. 13. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:
p. Ministru de stat,
ministrul muncii și protecției sociale,
Iuliu Bara,
secretar de stat
Ministrul cercetării și tehnologiei,
Bujor Bogdan Teodoriu
p. Ministrul finanțelor,
Valentin Lazea,
secretar de stat

București, 30 ianuarie 1998.

Nr. 32.

ANEXA Nr. 1 Modificări (7), Referințe (1)

NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI DIN CABINETUL DEMNITARULUI, PE FUNCȚII
ȘI NIVELURI DE DEMNITARI

Nr. crt. Demnitar Funcții în cabinetul demnitarului
Director de cabinet Asistent de cabinet Consilier personal Secretar personal Curier personal
1. Prim-ministru 1 3 14 3 2
2. Ministru de stat 1 3 8 2 2
3. Ministru 1 3 8 2 2
4. Ministru-delegat pe lângă primul-ministru 1 3 8 2 2
4. Secretar de stat - membru al Guvernului 1 2 4 2 2
5. Secretar de stat 1 2 4 2 2
6. Conducător de organ de specialitate al administrației publice centrale în subordinea Guvernului 1 2 4 2 2
7. Subsecretar de stat 1 1 2 1 1
8. Conducător de organ de specialitate în subordinea unui minister 1 1 2 1 1
9. Prefect 1 2 2 1 1
10. Subprefect 1 1 1 1 1
Modificări (5)

ANEXA Nr. 2 Jurisprudență

ECHIVALAREA, DIN PUNCT DE VEDERE AL SALARIZĂRII, A FUNCȚIILOR DIN
CABINETUL DEMNITARULUI CU CELE PREVĂZUTE ÎN ORDONANȚA
GUVERNULUI
Nr. 39/1994, REPUBLICATĂ
Modificări (1)

Nr. crt. Denumirea funcției Funcția echivalentă Anexa la Ordonanța Guvernului nr. 39/1994, republicată
1. Director de cabinet Director de cabinet II/4, poz. 3
2. Asistent de cabinet Consultant II/4, poz. 7
3. Consilier personal Consilier guvernamental II/4, poz. 4
4. Secretar personal Șef cabinet I II/4, poz. 8
5. Curier personal Muncitor IA III/1, cap. II lit. b), poz. 30*)

*) Salariile de bază sunt mai mari cu 45%.

NOTĂ:

Pentru lucru sistematic peste durata normală a timpului de lucru, precum și în zilele nelucrătoare, personalul prevăzut la cap. II beneficiază de un spor de până la 25%, calculat la salariul de bază, dacă orele prestate suplimentar nu pot fi compensate cu timp liber corespunzător.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...