Atribuțiile Institutului European din România | Ordonanță 15/1998

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 15/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului European din România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL II Atribuțiile Institutului European din România

Art. 2. - Modificări (1)

Principalele obiective ale Institutului European din România sunt:

a) participarea la elaborarea elementelor de fundamentare a politicilor în domeniul integrării europene;

b) aplicarea politicilor construcției instituționale în domeniul integrării europene;

c) contribuția la dezvoltarea spiritului și valorilor europene.

Art. 3. - Modificări (1)

Pentru realizarea acestor obiective, Institutul European din România are următoarele atribuții:

a) coordonează, elaborează sau contractează, la cererea Guvernului, ministerelor și a altor instituții publice, studii de impact privind aderarea României la Uniunea Europeană; Modificări (2)

b) concepe, contractează și coordonează proiecte de formare profesională în domeniul integrării europene;

c) contractează și coordonează proiecte de traducere a legislației europene în limba română și a legislației românești în limbile europene; Modificări (2)

d) concepe și coordonează acțiuni în domeniul formării și conștientizării la nivelul administrației publice, al cercurilor de afaceri și al opiniei publice, având ca obiectiv promovarea valorilor și spiritului european, prin organizarea de conferințe, seminarii, mese rotunde și alte asemenea;

e) coordonează, execută, contractează și/sau publică studii, traduceri, materiale de informare și lucrări de referință în domeniul integrării europene;

f) prezintă Guvernului, prin intermediul Departamentului pentru Integrare Europeană, rapoarte de analiză a situației, tabele de corespondență și evaluarea modului de implementare a legislației armonizate; Modificări (4)

g) implementează programe în domeniul său de activitate, încredințate de Guvern și de Comisia Europeană sau de alți donatori, pe bază de memorandumuri de înțelegere;

h) lărgește cooperarea cu Ministerul Educației Naționale, cu Ministerul Culturii și cu alte instituții similare din țară și din străinătate, în realizarea obiectivelor sale. Modificări (1)

Art. 4. - Modificări (1)

Structura organizatorică și alte atribuții ale Institutului European din România se stabilesc prin statutul Institutului European din România, cu respectarea prevederilor art. 3.

Art. 5. - Modificări (5)

Institutul European din România asigură în exclusivitate, fără plată, în condițiile legii, servicii, în conformitate cu atribuțiile prevăzute la art. 3 și 4, organelor administrației publice centrale și locale și instituțiilor publice, pe baza priorităților stabilite de Departamentul pentru Integrare Europeană și în limita resurselor financiare disponibile.

Art. 6. -

Institutul European din România poate să contracteze, în condițiile legii, prestarea unor servicii cu prestatori din sectorul public sau privat în domeniul său de activitate.

Mergi la:
Dispoziții generale
Atribuțiile Institutului European din România
Organizarea, funcționarea și conducerea Institutului European din România
Dispoziții finale

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 15/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului European din România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...