Guvernul României

Ordonanța nr. 84/1998 privind constituirea Fondului de susținere a bibliotecilor din învățământ

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 august 1998

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și ale art. 1 pct. 10 lit. b) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Art. 1. -

În scopul dezvoltării bibliotecilor din învățământ, se constituie Fondul de susținere a bibliotecilor din învățământ, denumit în continuare Fondul, care se utilizează pentru modernizarea bibliotecilor, inclusiv informatizarea și dotarea cu publicații și echipament specific, și pentru construirea, amenajarea și dezvoltarea spațiilor necesare acestora.

Art. 2. - Modificări (1)

Fondul se constituie din sponsorizări și donații din împrumuturi externe, contractate în condițiile legii de către Ministerul Educației Naționale și garantate de Ministerul Finanțelor, în condițiile legii, precum și din fondurile prevăzute la art. 3.

Art. 3. -

Susținerea bibliotecilor din învățământ se poate realiza și din alte venituri, provenind din:

a) tarife percepute de la alte categorii de utilizatori decât cei prevăzuți în regulamentele proprii de organizare și funcționare de către bibliotecile centrale universitare, bibliotecile din învățământul superior, Biblioteca Pedagogică Națională "I.C. Petrescu" și de către bibliotecile caselor corpului didactic; Modificări (1)

b) fonduri obținute de către biblioteci din valorificarea lucrărilor bibliografice și de informare documentară publicate și a lucrărilor elaborate de acestea; Modificări (1)

c) granturi obținute pentru realizarea unor proiecte cu participarea bibliotecilor;

d) încasări pentru servicii de reprografiere, multiplicare etc., percepute de bibliotecile centrale universitare, bibliotecile instituțiilor de învățământ superior, Biblioteca Pedagogică Națională "I.C. Petrescu" și de bibliotecile caselor corpului didactic;

e) sume încasate de la beneficiari, alții decât utilizatorii prevăzuți în regulamentele proprii ale bibliotecilor, reprezentând contravaloarea taxelor poștale necesare a se achita pentru împrumutul interbibliotecar de documente; Modificări (1)

f) tarife percepute pentru utilizarea bazelor de date internaționale, accesate contra cost;

g) alte venituri și tarife asemănătoare. Modificări (1)

Tarifele prevăzute la alineatul precedent se stabilesc de către conducerea fiecărei biblioteci. Modificări (1)

Art. 4. - Modificări (1)

Constituirea și gestionarea Fondului se realizează de către Ministerul Educației Naționale, din care acesta repartizează sume bibliotecilor și celorlalți ordonatori de credite din rețeaua învățământului care au în structură biblioteci.

Art. 5. -

Disponibilul de la sfârșitul anului se reportează în anul următor cu aceeași destinație.

Art. 6. - Modificări (1)

Conducerile instituțiilor de învățământ superior, inspectoratele școlare, bibliotecile cu personalitate juridică și alte instituții din sistemul învățământului, care au în subordine biblioteci, vor raporta Ministerului Educației Naționale modul de utilizare a Fondului constituit potrivit prevederilor art. 2, în baza metodologiei specifice elaborate de Ministerul Educației Naționale.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
Ministrul educației naționale,
Andrei Marga
Ministrul finanțelor,
Daniel Dăianu

București, 25 august 1998.

Nr. 84.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...