Parlamentul României

Legea nr. 207/1998 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului European din România

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 429 din 12 noiembrie 1998.

În vigoare de la 12 noiembrie 1998

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 15 din 29 ianuarie 1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului European din România, emisă în temeiul art. 1 lit. s) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 3, literele a) și f) vor avea următorul cuprins:

"

a) coordonează, elaborează sau contractează, la cererea Parlamentului, Guvernului, ministerelor și a altor instituții publice, studii de impact privind aderarea României la Uniunea Europeană;"

...............................................................................................
"

f) prezintă Parlamentului și Guvernului, prin intermediul Departamentului pentru Integrare Europeană, rapoarte de analiză a situației, tabele de corespondență și evaluarea modului de implementare a legislației armonizate;"

2. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

"

Art. 22. -

Institutul European din România prezintă anual Parlamentului și Guvernului raportul de activitate și raportul financiar."

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 12 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
ANDREI CHILIMAN

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 12 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

București, 11 noiembrie 1998.

Nr. 207.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...