Art 9 Regimul juridic al proprietății publice | Lege 213/1998

Acesta este un fragment din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Regimul juridic al proprietății publice -
Art. 9.
- Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local, după caz, prin hotărâre a Guvernului. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Trecerea unui bun din domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale în domeniul public al statului se face, la cererea Guvernului, prin hotărâre a consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local. Derogări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 1
    Încetarea dreptului de proprietate publică asupra bunului concesionat va determina și încetarea contractului de concesiune. Dreptul de concesiune, fiind un drept real principal corespunzător dreptului de proprietate publică, este firesc ca el să înceteze odată cu încetarea dreptului de proprietate publică. Potrivit art. 864 C. civ.., dreptul de proprietate publică se stinge dacă bunul apierit ori afost trecut în domeniul privat, dacă aîncetat uzul sau interesul public, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege. Trecerea unui bun din domeniul public în domeniu privat se face în condițiile prevăzute de art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică (M.Of. nr. 448 din 24 noiembrie 1998, cu modificările ulterioare). Uzul sau interesul public poate înceta, de exemplu, în cazul restituirii bunului confiscat în mod abuziv în situația în care acesta se încadrează în bunurile care fac obiectul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 (M.Of. nr. 798 din 2 septembrie 2005), cu modificările ulterioare, în condițiile prevăzute de această lege. Contractul de concesiune va înceta și în cazul trecerii bunului care formează obiectul concesiunii din domeniul public al statului în domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale sau invers, în condițiile prevăzute de art. 9 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Între autoritățile publice centrale și autoritățile administrației publice locale există raporturi de colaborare, parteneriat, solidaritate, ceea ce constituie fundamentul posibilității realizării transferului unor bunuri din proprietatea publică astatului în proprietatea unei unități administrativ-teritoriale și invers282. Asemenea transferuri contribuie și ele la formarea domeniului public al beneficiarilor. Ele se pot realiza în condițiile art. 9 din Legea nr. 213/1998, potrivit căruia bunuri din domeniul public al statului pot fi trecute în domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale prin hotărâre aGuvernului, la cererea consiliului județean, respectiv aConsiliului General al Municipiului București sau aconsiliului local, după caz, iar trecerea unui bun din domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale în domeniul public al statului se face, la cererea Guvernului, prin hotărârea consiliului județean, respectiv aConsiliului General al Municipiului București sau aconsiliului local. 
    282 A se vedea, în acest sens, V. Pătulea,Conținutul noțiunii de „domeniu public” și regimul juridic al acestuia în legislația română. Transferul de bunuri din domeniul privat în domeniul public (I), în Dreptul nr. 7/2007, p. 45-46.
[ Mai mult... ]
 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Trecerea bunurilor din domeniul public în domeniul privat reprezintă oaltă modalitate specifică de exercitare adispoziției juridice asupra bunurilor proprietate publică, care nu constituie oîncălcare acaracterului inalienabil al bunurilor, deoarece transferul se face prin mijloace de drept public, reglementate de art. 10 alin. (2) și (3) din Legea nr. 213/1998, și anume prin hotărâre aGuvernului, aconsiliului județean sau aconsiliului local. De asemenea, tot omodalitate de exercitare adispoziției juridice este transferul din domeniul public al statului în domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale precum și din domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale în domeniul public al statului, în condițiile art. 9 din Legea nr. 213/1998. [ Mai mult... ] 

.....
    În primul rând, dacă acceptăm că garantarea vizează protecția dreptului de proprietate în raport cu autoritățile publice, este dificil de înțeles în raport cu cine ar putea fi garantată proprietatea publică astatului, al cărei titular este … statul însuși! Are sens însă garantarea proprietății publice aunităților administrativ-teritoriale, ale căror bunuri – fie ele și în regim de proprietate publică – pot fi, într-un moment sau altul, atractive pentru autoritatea publică centrală (statală). Ideea garantării proprietății publice aunităților administrativ-teritoriale este în consonanță și cu principiul constituțional al autonomiei locale (art. 120), care ar fi știrbit dacă patrimoniul acestora n-ar fi garantat împotriva potențialelor abuzuri ale statului. De altfel, prin lege afost creat și mecanismul garantării proprietății publice aunităților administrativ-teritoriale: art. 9 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 prevede că „trecerea unui bun din domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale în domeniul public al statului se face, la cererea Guvernului, prin hotărâre aconsiliului județean, respectiv aConsiliului General al Municipiului București sau aconsiliului local”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 213/1998:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Regimul juridic al proprietății publice
Art 8 Regimul juridic al proprietății publice
Art 9 Regimul juridic al proprietății publice
Art 10 Regimul juridic al proprietății publice
Art 11 Regimul juridic al proprietății publice
Art 12 Regimul juridic al proprietății publice
Art 13 Regimul juridic al proprietății publice
Art 14 Regimul juridic al proprietății publice
Art 15 Regimul juridic al proprietății publice
Art 16 Regimul juridic al proprietății publice
Art 17 Regimul juridic al proprietății publice
Art 18 Dispoziții finale
Art 19 Dispoziții finale
Reviste:
Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unității administrativ-teritoriale. Calificarea cererii de anulare a hotărârii consiliului local prin care solicită trecerea bunului în domeniul public al unității administrativ-teritoriale. Cadru procesual
Revista Curierul Judiciar nr. 7/2019
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 1
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Referințe în cărți:
Noul Cod civil si legislatie conexă - 2016
;
se încarcă...