Art 8 Regimul juridic al proprietății publice | Lege 213/1998

Acesta este un fragment din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Regimul juridic al proprietății publice -
Art. 8.
- Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(1) Trecerea bunurilor din domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale în domeniul public al acestora, potrivit art. 7 lit. e), se face, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București ori a consiliului local. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4)

(2) Hotărârea de trecere a bunurilor poate fi atacată, în condițiile legii, la instanța de contencios administrativ competentă în a cărei rază teritorială se află bunul. Jurisprudență

(3) Trecerea în domeniul public a unor bunuri din patrimoniul societăților comerciale, la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar, se poate face numai cu plată și cu acordul adunării generale a acționarilor societății comerciale respective. În lipsa acordului menționat, bunurile societății comerciale respective pot fi trecute în domeniul public numai prin procedura exproprierii pentru cauză de utilitate publică și după o justă și prealabilă despăgubire. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    280 „Hotărârea de Guvern privind trecerea unui imobil din proprietatea privată în proprietatea publică astatului, emisă cu nesocotirea faptului că printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă același imobil afost restituit reclamanților, este nelegală, contravenind dispozițiilor art. 41 alin. (3) din Constituția României” [art. 44 alin. (3) din Constituțiarepublicată (n.n.)] (I.C.C.J., Secția de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 5251/2005, în Dreptul nr. 6/2006, p. 240). [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    După cum s-a arătat, „aproprierea comunitară se face prin intermediul structurilor de putere, care sunt expresia juridică de drept public aunei comunități (…). Persoanele juridice de drept public, care sunt expresia structurilor de putere ale unei comunități naționale sau locale, respectiv statul și unitățile administrativ-teritoriale, au în mod obligatoriu în patrimoniu un drept de proprietate publică” (V. Stoica, Drept civil. Drepturile reale principale, vol. I, p. 403). Rezultă de aici că statul și unitățile administrativ-teritoriale, ca titulari ai dreptului de proprietate publică, acționează în calitate de persoane juridice de drept public, de unde și modalitățile specifice prevăzute de lege de exercitare adreptului lor, prin acte administrative (art. 8-10, art. 12 și art. 14 din Legea nr. 213/1998). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    280 „Hotărârea de Guvern privind trecerea unui imobil din proprietatea privată în proprietatea publică astatului, emisă cu nesocotirea faptului că printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă același imobil afost restituit reclamanților, este nelegală, contravenind dispozițiilor art. 41 alin. (3) din Constituția României” [art. 44 alin. (3) din Constituțiarepublicată (n.n.)] (I.C.C.J., Secția de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 5251/2005, în Dreptul nr. 6/2006, p. 240). [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    După cum s-a arătat, „aproprierea comunitară se face prin intermediul structurilor de putere, care sunt expresia juridică de drept public aunei comunități (…). Persoanele juridice de drept public, care sunt expresia structurilor de putere ale unei comunități naționale sau locale, respectiv statul și unitățile administrativ-teritoriale, au în mod obligatoriu în patrimoniu un drept de proprietate publică” (V. Stoica, Drept civil. Drepturile reale principale, vol. I, p. 403). Rezultă de aici că statul și unitățile administrativ-teritoriale, ca titulari ai dreptului de proprietate publică, acționează în calitate de persoane juridice de drept public, de unde și modalitățile specifice prevăzute de lege de exercitare adreptului lor, prin acte administrative (art. 8-10, art. 12 și art. 14 din Legea nr. 213/1998). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    280 „Hotărârea de Guvern privind trecerea unui imobil din proprietatea privată în proprietatea publică astatului, emisă cu nesocotirea faptului că printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă același imobil afost restituit reclamanților, este nelegală, contravenind dispozițiilor art. 41 alin. (3) din Constituția României” [art. 44 alin. (3) din Constituțiarepublicată (n.n.)] (I.C.C.J., Secția de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 5251/2005, în Dreptul nr. 6/2006, p. 240). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 213/1998:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Regimul juridic al proprietății publice
Art 8 Regimul juridic al proprietății publice
Art 9 Regimul juridic al proprietății publice
Art 10 Regimul juridic al proprietății publice
Art 11 Regimul juridic al proprietății publice
Art 12 Regimul juridic al proprietății publice
Art 13 Regimul juridic al proprietății publice
Art 14 Regimul juridic al proprietății publice
Art 15 Regimul juridic al proprietății publice
Art 16 Regimul juridic al proprietății publice
Art 17 Regimul juridic al proprietății publice
Art 18 Dispoziții finale
Reviste:
Teren aferent unei construcții. Includerea în domeniul public. Interes public. Utilitate publică
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
;
se încarcă...