Art 4 Dispoziții generale | Lege 213/1998

Acesta este un fragment din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
Art. 4.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (5)

Domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea lor și care nu fac parte din domeniul public. Asupra acestor bunuri statul sau unitățile administrativ-teritoriale au drept de proprietate privată.

Acesta este un fragment din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    1013 În conformitate cu art. 3 alin. (1) din Legea nr. 213/1998, „domeniul public este alcătuit din bunurile prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție, din cele stabilite în anexa care face parte integrantă din prezenta lege și din orice alte bunuri care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public și sunt dobândite de stat sau de unitățile administrativ-teritoriale prin modurile prevăzute de lege”. În temeiul art. 4 din aceeași lege, „domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea lor și care nu fac parte din domeniul public. Asupra acestor bunuri, statul sau unitățile administrativ-teritoriale au dreptul de proprietate privată”. [ Mai mult... ] 

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Textul citat este clar cu privire la faptul că bunurile din domeniul public nu pot forma obiect al executării silite155. Bunurile proprietate privată astatului și aunităților administrativ-teritoriale au, în mod firesc, un regim diferit. Mai întâi arătăm că potrivit art. 4 din Legea nr. 213/1998 „domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea lor și care nu fac parte din domeniul public. Asupra acestor bunuri statul sau unitățile administrativ-teritoriale au drept de proprietate privată”. Din punct de vedere al regimului juridic al proprietății private astatului și aunităților administrativ-teritoriale, legea nu face, în principiu, nicio discriminare în raport cu dreptul de proprietate al altor persoane juridice sau fizice. În acest sens, sunt deosebit de precise dispozițiile cuprinse în art. 5 alin. (2), în conformitate cu care: „Dreptul de proprietate privată al statului sau al unităților administrativ-teritoriale asupra bunurilor din domeniul privat este supus regimului juridic de drept comun, dacă legea nu dispune altfel”. Aceasta înseamnă că, în principiu, bunurile din domeniul privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale pot fi supuse urmăririi silite. 
    155 A se vedea de asemenea: V. Stoica, Drept civil. Drepturile reale principale, p. 429; C. Bîrsan, op. cit., p. 98-99.
[ Mai mult... ]
 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    82.Domeniul privat. Statul și unitățile administrativ-teritoriale pot fi, de asemenea, titulari ai dreptului de proprietate privată. Despre bunurile proprietate privată aparținând acestor subiecte de drept se spune că formează domeniul lor privat. Această noțiune nu se regăsește în Constituție, dar este utilizată de diverse legi speciale (art. 6 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, art. 121 din Legea nr. 215/2001 – Legea administrației publice locale). Potrivit art. 553 alin. (1) noul C. civ., bunurile care alcătuiesc domeniul privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale fac obiectul proprietății private. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Deși ni se pare de la sine înțeles, poate nu este inutil să subliniem încă odată că bunurile care fac obiectul proprietății publice [fie în mod exclusiv, în condițiile art. 136 alin. (3), fie neexclusiv] fac parte din domeniul public al statului sau, după caz, al unităților administrativ-teritoriale (art. 3 din Legea nr. 213/1998), în timp ce bunurile care sunt obiect al proprietății private pot să facă parte din domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale (art. 4 din Legea nr. 213/1998) ori pot să aparțină persoanelor juridice de drept privat sau persoanelor fizice [art. 44 alin. (2); ase vedea și supra, comentariul la art. 44]. [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    De altfel, potrivit art. 4 al Legii nr. 213/1998 rămas în vigoare, „domeniul privat al statului sau unităților administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea acestora și care nu fac parte din domeniul public”, fiind supuse regimului dreptului comun. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 213/1998:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Regimul juridic al proprietății publice
Art 8 Regimul juridic al proprietății publice
Art 9 Regimul juridic al proprietății publice
Art 10 Regimul juridic al proprietății publice
Art 11 Regimul juridic al proprietății publice
Art 12 Regimul juridic al proprietății publice
Art 13 Regimul juridic al proprietății publice
Art 14 Regimul juridic al proprietății publice
Reviste:
Aspecte argumentative și legislative privind domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale
Unele repere privind proprietatea publică
Doctrină:
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
;
se încarcă...