Art 3 Dispoziții generale | Lege 213/1998

Acesta este un fragment din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții generale -
Art. 3.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

(1) Domeniul public este alcătuit din bunurile prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție, din cele stabilite în anexa care face parte integrantă din prezenta lege și din orice alte bunuri care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public și sunt dobândite de stat sau de unitățile administrativ-teritoriale prin modurile prevăzute de lege. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4)

(2) Domeniul public al statului este alcătuit din bunurile prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție, din cele prevăzute la pct. I din anexă, precum și din alte bunuri de uz sau de interes public național, declarate ca atare prin lege. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

(3) Domeniul public al județelor este alcătuit din bunurile prevăzute la pct. II din anexă și din alte bunuri de uz sau de interes public județean, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului județean, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național. Jurisprudență, Doctrină (1)

(4) Domeniul public al comunelor, al orașelor și al municipiilor este alcătuit din bunurile prevăzute la pct. III din anexă și din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

Acesta este un fragment din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Deși ni se pare de la sine înțeles, poate nu este inutil să subliniem încă odată că bunurile care fac obiectul proprietății publice [fie în mod exclusiv, în condițiile art. 136 alin. (3), fie neexclusiv] fac parte din domeniul public al statului sau, după caz, al unităților administrativ-teritoriale (art. 3 din Legea nr. 213/1998), în timp ce bunurile care sunt obiect al proprietății private pot să facă parte din domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale (art. 4 din Legea nr. 213/1998) ori pot să aparțină persoanelor juridice de drept privat sau persoanelor fizice [art. 44 alin. (2); ase vedea și supra, comentariul la art. 44]. [ Mai mult... ] 

.....
    Chiar dacă par diferite, opiniile autorilor de drept privat menționate sunt în esență similare și ele au ca numitor comun ideea că domeniul public este alcătuit numai din bunurile asupra cărora poartă un drept de proprietate publică, idee justificată de prevederile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 213/1998: „Domeniul public este alcătuit din bunurile prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție, din cele stabilite în anexa care face parte integrantă din prezenta lege și din orice alte bunuri care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public și sunt dobândite de stat sau de unitățile administrativ-teritoriale prin modurile prevăzute de lege.” Rezultă de aici că domeniul public este format din bunuri determinate de criteriile enumerate în text, aflate în proprietatea titularilor dreptului de proprietate publică, după cum reține și instanța supremă (C.S.J., s. civ., dec. nr. 3224/2002, în B.J. 2002, p. 159). Definiția legală exclude în mod evident ideea ca din domeniul public să facă parte și alte bunuri aparținând altor subiecte de drept. [ Mai mult... ] 
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    1013 În conformitate cu art. 3 alin. (1) din Legea nr. 213/1998, „domeniul public este alcătuit din bunurile prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție, din cele stabilite în anexa care face parte integrantă din prezenta lege și din orice alte bunuri care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public și sunt dobândite de stat sau de unitățile administrativ-teritoriale prin modurile prevăzute de lege”. În temeiul art. 4 din aceeași lege, „domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea lor și care nu fac parte din domeniul public. Asupra acestor bunuri, statul sau unitățile administrativ-teritoriale au dreptul de proprietate privată”. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Aceste opinii sunt confirmate de prevederile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, conform cărora „domeniul public este alcătuit din bunurile prevăzute de art. 135 alin. (4) din Constituție [după revizuirea și republicarea Constituției referirea trebuie considerată ca fiind făcută la dispozițiile art. 136 alin. (3) (n.n.)], din cele stabilite prin anexa care face parte integrantă din prezenta lege și din orice alte bunuri, care potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public și sunt dobândite de stat sau de unitățile administrativ-teritoriale prin modurile prevăzute de lege”. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Chiar dacă par diferite, opiniile autorilor de drept privat menționate sunt în esență similare și ele au ca numitor comun ideea că domeniul public este alcătuit numai din bunurile asupra cărora poartă un drept de proprietate publică, idee justificată de prevederile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 213/1998: „Domeniul public este alcătuit din bunurile prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție, din cele stabilite în anexa care face parte integrantă din prezenta lege și din orice alte bunuri care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public și sunt dobândite de stat sau de unitățile administrativ-teritoriale prin modurile prevăzute de lege.” Rezultă de aici că domeniul public este format din bunuri determinate de criteriile enumerate în text, aflate în proprietatea titularilor dreptului de proprietate publică, după cum reține și instanța supremă (C.S.J., s. civ., dec. nr. 3224/2002, în B.J. 2002, p. 159). Definiția legală exclude în mod evident ideea ca din domeniul public să facă parte și alte bunuri aparținând altor subiecte de drept. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 213/1998:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Regimul juridic al proprietății publice
Art 8 Regimul juridic al proprietății publice
Art 9 Regimul juridic al proprietății publice
Art 10 Regimul juridic al proprietății publice
Art 11 Regimul juridic al proprietății publice
Art 12 Regimul juridic al proprietății publice
Art 13 Regimul juridic al proprietății publice
Reviste:
Teren aferent unei construcții. Includerea în domeniul public. Interes public. Utilitate publică
Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unității administrativ-teritoriale. Calificarea cererii de anulare a hotărârii consiliului local prin care solicită trecerea bunului în domeniul public al unității administrativ-teritoriale. Cadru procesual
Aspecte argumentative și legislative privind domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Referințe în cărți:
Legea fondului funciar nr. 18/1991 și legislație conexă
;
se încarcă...