Art 19 Dispoziții finale | Lege 213/1998

Acesta este un fragment din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții finale -
Art. 19.
- Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

(1) Inventarul bunurilor din domeniul public se întocmește în termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Departamentul pentru Administrație Publică Locală va elabora, pe baza propunerilor consiliilor județene, ale Consiliului General al Municipiului București sau ale consiliilor locale, după caz, normele tehnice pentru întocmirea inventarului, pe care le va supune spre aprobare Guvernului. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Considerăm că atunci când este vorba despre un bun pe care legea îl prevede expres ca aparținând domeniului public și care afost inclus în inventarul bunurilor din domeniul public, întocmit și aprobat în condițiile art. 19-21 din Legea [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    Conform art. 18 din Legea nr. 213/1998 rămas în vigoare: „Evidența contabil-financiară abunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale se ține distinct în contabilitate, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor și aprobate prin hotărâre aGuvernului”, art. 19 al Legii stabilind și un termen pentru realizarea inventarului bunurilor din domeniul public, în baza unor norme tehnice aprobate prin hotărâre aGuvernului. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Considerăm că atunci când este vorba despre un bun pe care legea îl prevede expres ca aparținând domeniului public și care afost inclus în inventarul bunurilor din domeniul public, întocmit și aprobat în condițiile art. 19-21 din Legea [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 213/1998:
Art 9 Regimul juridic al proprietății publice
Art 10 Regimul juridic al proprietății publice
Art 11 Regimul juridic al proprietății publice
Art 12 Regimul juridic al proprietății publice
Art 13 Regimul juridic al proprietății publice
Art 14 Regimul juridic al proprietății publice
Art 15 Regimul juridic al proprietății publice
Art 16 Regimul juridic al proprietății publice
Art 17 Regimul juridic al proprietății publice
Art 18 Dispoziții finale
Art 19 Dispoziții finale
Art 20 Dispoziții finale
Art 21 Dispoziții finale
Art 22 Dispoziții finale
Art 23 Dispoziții finale
Art 24 Dispoziții finale
Art 25 Dispoziții finale
Art 26 Dispoziții finale
Art 27 Dispoziții finale
Reviste:
Înscrierea posesiei în cartea funciară în cadrul înregistrării sistematice și al înregistrării sporadice
Înscrierea (intabularea) în cartea funciară a dreptului de proprietate publică și privată aparținând statului și unităților administrativ-teritoriale /Registration in the land register of the public and private ownership right belonging to the State and the administrative-territorial units
Înscrierea (intabularea) în cartea funciară a dreptului de proprietate publică și privată aparținând statului și unităților administrativ-teritoriale
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
;
se încarcă...