Art 17 Regimul juridic al proprietății publice | Lege 213/1998

Acesta este un fragment din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Regimul juridic al proprietății publice -
Art. 17.
- Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4)

Statul și unitățile administrativ-teritoriale pot da imobile din patrimoniul lor, în folosință gratuită, pe termen limitat, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică, ori serviciilor publice.

Acesta este un fragment din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Legea nr. 213/1998, într-un capitol distinct (Capitolul II, cuprinzând art. 7-17), determină și regimul juridic al proprietății publice. Din punctul de vedere al instituției pe care ocercetăm, deosebit de importante sunt însă dispozițiile cuprinse în art. 11 din actul normativ menționat. În această privință, primul alineat al textului amintit declară, într-o formulă imperativă firească, că „bunurile din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile și imprescriptibile” în condițiile arătate în continuare de acest text. Termenii folosiți de legiuitor sunt semnificativi în determinarea regimului juridic al proprietății publice, iar sub aspectul care ne interesează aici insesizabilitatea vizează tocmai inadmisibilitatea urmăririi lor de către creditor. Pentru aînlătura însă orice îndoială cu privire la acest caracter al proprietății publice, art. 11 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 213/1998 dispune că bunurile din domeniul public „nu pot fi supuse executării silite și asupra lor nu se pot constitui garanții reale”. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Darea în folosință gratuită, în favoarea instituțiilor de utilitate publică, este omodalitate de exercitare adreptului de proprietate publică ridicată la rang constituțional abia după revizuirea Legii fundamentale311. Anterior acestui moment, fără aexista obază constituțională pentru aceasta, darea în folosință gratuită abunurilor proprietate publică era reglementată de prevederile art. 17 din Legea nr. 213/1998 (abrogate prin Legea 
    311 În această privință, a se vedea E. Chelaru, Impactul revizuirii Constituției asupra regimului juridic al proprietății, loc. cit., p. 13.
[ Mai mult... ]
 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Dreptul real de folosință gratuită asupra bunurilor proprietate publică [reglementat prin art. 136 alin. (4) din Constituție și art. 17 din Legea nr. 213/1998] se naște prin actul administrativ al autorităților publice, asemănător cu constituirea dreptului de administrare, adică prin hotărâre aguvernului sau aconsiliului local (V. Stoica, Drept civil. Drepturile reale principale, vol. I, pp. 459-460) și are natura juridică aunui drept real, fiind opozabil erga omnes, inalienabil, insesizabil, imprescriptibil; particularitățile acestui drept constau în caracterul său intuitu personae și temporar, precum și în faptul că el se constituie cu titlu gratuit. Titularii dreptului real de folosință gratuită sunt persoane juridice de drept privat fără scop lucrativ și instituțiile de utilitate publică. [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    De altfel, prin completarea dispoziției inițiale aart. 135 alin. (4), se consfințește constituțional osituație deja consacrată în practica administrativă, în baza unei dispoziții ce se regăsea în art. 17 din Legea nr. 213/1998 (în prezent abrogat – n.n.) ce prevedea dreptul statului sau al unităților administrativ-teritoriale de ada în folosință gratuită imobile din patrimoniul lor, pe termen limitat, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 213/1998:
Art 7 Regimul juridic al proprietății publice
Art 8 Regimul juridic al proprietății publice
Art 9 Regimul juridic al proprietății publice
Art 10 Regimul juridic al proprietății publice
Art 11 Regimul juridic al proprietății publice
Art 12 Regimul juridic al proprietății publice
Art 13 Regimul juridic al proprietății publice
Art 14 Regimul juridic al proprietății publice
Art 15 Regimul juridic al proprietății publice
Art 16 Regimul juridic al proprietății publice
Art 17 Regimul juridic al proprietății publice
Art 18 Dispoziții finale
Art 19 Dispoziții finale
Art 20 Dispoziții finale
Art 21 Dispoziții finale
Art 22 Dispoziții finale
Art 23 Dispoziții finale
Art 24 Dispoziții finale
Art 25 Dispoziții finale
Art 26 Dispoziții finale
Art 27 Dispoziții finale
Reviste:
Considerații asupra evoluției reglementărilor privind dreptul de folosință cu titlu gratuit asupra bunurilor proprietate publică
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
;
se încarcă...