Art 14 Regimul juridic al proprietății publice | Lege 213/1998

Acesta este un fragment din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Regimul juridic al proprietății publice -
Art. 14.
- Referințe (2), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3)

(1) Închirierea bunurilor proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale se aprobă, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului județean, a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local, iar contractul de închiriere va cuprinde clauze de natură să asigure exploatarea bunului închiriat, potrivit specificului acestuia. Derogări (1), Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Contractul de închiriere se poate încheia, după caz, cu orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, de către titularul dreptului de proprietate sau de administrare. Reviste (1), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 1
    Cadrul legal. Contractul de închiriere aunui bun proprietate publică este reglementat de art. 136 alin. (4) din Constituția revizuită, art. 861 C. civ.., art. 14-16 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică și de art. 123 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 (în cazul închirierii unui bun din domeniul public local). În timp au fost adoptate reglementări speciale cu privire la închirierea diverselor bunuri din domeniul public, cum este, de exemplu, O.G. nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol și bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”. Reglementările privind contractul de închiriere aunui bun proprietate publică se completează cu prevederile despre contractul de locațiune din art. 1777-1835 C. civ.. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    364 Explicația oferită în literatura de specialitate pentru situația menționată a fost aceea că Noul Cod civil se ocupă doar de modurile de exercitare a dreptului de proprietate publică ce dau naștere unor drepturi reale. A se vedea V. Stoica,Corelația dintre dreptul public și dreptul privat în reglementarea dreptului de proprietate publică în Codul civil, loc. cit., p. 285.
[ Mai mult... ]
 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    După cum s-a arătat, „aproprierea comunitară se face prin intermediul structurilor de putere, care sunt expresia juridică de drept public aunei comunități (…). Persoanele juridice de drept public, care sunt expresia structurilor de putere ale unei comunități naționale sau locale, respectiv statul și unitățile administrativ-teritoriale, au în mod obligatoriu în patrimoniu un drept de proprietate publică” (V. Stoica, Drept civil. Drepturile reale principale, vol. I, p. 403). Rezultă de aici că statul și unitățile administrativ-teritoriale, ca titulari ai dreptului de proprietate publică, acționează în calitate de persoane juridice de drept public, de unde și modalitățile specifice prevăzute de lege de exercitare adreptului lor, prin acte administrative (art. 8-10, art. 12 și art. 14 din Legea nr. 213/1998). [ Mai mult... ] 

Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 1
    Cadrul legal. Contractul de închiriere aunui bun proprietate publică este reglementat de art. 136 alin. (4) din Constituția revizuită, art. 861 C. civ.., art. 14-16 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică și de art. 123 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 (în cazul închirierii unui bun din domeniul public local). În timp au fost adoptate reglementări speciale cu privire la închirierea diverselor bunuri din domeniul public, cum este, de exemplu, O.G. nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol și bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”. Reglementările privind contractul de închiriere aunui bun proprietate publică se completează cu prevederile despre contractul de locațiune din art. 1777-1835 C. civ.. [ Mai mult... ] 

.....
    [1] Părțile contractante. Potrivit art. 14 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, închirierea bunurilor proprietate publică astatului sau aunităților administrativ-teritoriale se aprobă, după caz, prin hotărâre aGuvernului, aconsiliului județean, aConsiliului General al Municipiului București sau aconsiliului local. În baza hotărârii de aprobare aînchirierii se va încheia contractul de închiriere abunului proprietate publică. Conform 14 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, contractul de închiriere se poate încheia, după caz, cu orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, de către titularul dreptului de proprietate sau de administrare. Prin urmare, calitatea de locator opoate avea: [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 213/1998:
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Regimul juridic al proprietății publice
Art 8 Regimul juridic al proprietății publice
Art 9 Regimul juridic al proprietății publice
Art 10 Regimul juridic al proprietății publice
Art 11 Regimul juridic al proprietății publice
Art 12 Regimul juridic al proprietății publice
Art 13 Regimul juridic al proprietății publice
Art 14 Regimul juridic al proprietății publice
Art 15 Regimul juridic al proprietății publice
Art 16 Regimul juridic al proprietății publice
Art 17 Regimul juridic al proprietății publice
Art 18 Dispoziții finale
Art 19 Dispoziții finale
Art 20 Dispoziții finale
Art 21 Dispoziții finale
Art 22 Dispoziții finale
Art 23 Dispoziții finale
Art 24 Dispoziții finale
Reviste:
8. Contract administrativ de închiriere a unui bun proprietate publică. Contract încheiat de Ministerul apărării naționale, printr-o unitate militară. Cerere de chemare în judecată formulată de chiriaș prin care se solicită încheierea actului adițional de prelungire a contractului de închiriere. Instanța competentă
Contribuția prin fonduri publice și posibilitatea dării în administrare către asociațiile de dezvoltare intercomunitară a bunurilor proprietate publică
Statul român, ca subiect al Dreptului Comerțului Internațional
Doctrină:
Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 1
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...