Art 13 Regimul juridic al proprietății publice | Lege 213/1998

Acesta este un fragment din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Regimul juridic al proprietății publice -
Art. 13.
- Jurisprudență, Doctrină (3)

(1) Servituțile asupra bunurilor din domeniul public sunt valabile numai în măsura în care aceste servituți sunt compatibile cu uzul sau interesul public căruia îi sunt destinate bunurile afectate. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Servituțile valabil constituite anterior intrării bunului în domeniul public se mențin în condițiile prevăzute la alin. (1).

Acesta este un fragment din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Prin Legea nr. 71/2011 au fost însă abrogate prevederile art. 13 din Legea nr. 213/1998.Au fost însă menținute în vigoare prevederile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 33/1994. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Un element relativ în stabilirea inalienabilității este dat de discuția în jurul posibilității constituirii de dezmembrăminte. Articolul 13 din Legea nr. 213/1998 afost interpretat atât în sensul de apermite dezmembrarea proprietății publice (E. Bălan, Dreptul administrativ al bunurilor, p. 68; E. Chelaru, Drept civil. Drepturile reale principale, ed. a2-a, p. 69), cât și în sens contrar, sub rezerva considerării servituților la care face referire art. 13 ca nefiind adevărate servituți, ci doar limite normale ale exercitării dreptului de proprietate publică (V. Stoica, Drept civil. Drepturile reale principale, vol. I, p. 428). Socotim această din urmă interpretare ca fiind corespunzătoare textului constituțional de principiu privind inalienabilitatea, deoarece constituirea dezmembrămintelor – prin trecerea unor atribute ale dreptului de proprietate la alt titular – are semnificația unei înstrăinări, fie și parțiale, adreptului (V. Stoica, Drept civil. Drepturile reale principale, vol. I, p. 427, nota 55), astfel încât titularul său rămâne numai cu (extrem de sugestiv!) nuda proprietate. [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    Astfel, dispozițiile cu rol de drept comun în materie au fost conținute în art. 11 și în art. 13 din Legea nr. 213/1998, fiind însă abrogate la 1 octombrie 2011 prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare aLegii nr. 287/2009 privind Codul civil, ele regăsindu-se în prezent în acest din urmă act normativ. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Prin Legea nr. 71/2011 au fost însă abrogate prevederile art. 13 din Legea nr. 213/1998.Au fost însă menținute în vigoare prevederile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 33/1994. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 213/1998:
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Regimul juridic al proprietății publice
Art 8 Regimul juridic al proprietății publice
Art 9 Regimul juridic al proprietății publice
Art 10 Regimul juridic al proprietății publice
Art 11 Regimul juridic al proprietății publice
Art 12 Regimul juridic al proprietății publice
Art 13 Regimul juridic al proprietății publice
Art 14 Regimul juridic al proprietății publice
Art 15 Regimul juridic al proprietății publice
Art 16 Regimul juridic al proprietății publice
Art 17 Regimul juridic al proprietății publice
Art 18 Dispoziții finale
Art 19 Dispoziții finale
Art 20 Dispoziții finale
Art 21 Dispoziții finale
Art 22 Dispoziții finale
Art 23 Dispoziții finale
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
;
se încarcă...