Art 10 Regimul juridic al proprietății publice | Lege 213/1998

Acesta este un fragment din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Regimul juridic al proprietății publice -
Art. 10.
- Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

(1) Dreptul de proprietate publică încetează, dacă bunul a pierit ori a fost trecut în domeniul privat. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(2) Trecerea din domeniul public în domeniul privat se face, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local, dacă prin Constituție sau prin lege nu se dispune altfel. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

(3) Hotărârea de trecere a bunului în domeniul privat poate fi atacată în condițiile art. 8 alin. (2). Jurisprudență, Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    După cum s-a arătat, „aproprierea comunitară se face prin intermediul structurilor de putere, care sunt expresia juridică de drept public aunei comunități (…). Persoanele juridice de drept public, care sunt expresia structurilor de putere ale unei comunități naționale sau locale, respectiv statul și unitățile administrativ-teritoriale, au în mod obligatoriu în patrimoniu un drept de proprietate publică” (V. Stoica, Drept civil. Drepturile reale principale, vol. I, p. 403). Rezultă de aici că statul și unitățile administrativ-teritoriale, ca titulari ai dreptului de proprietate publică, acționează în calitate de persoane juridice de drept public, de unde și modalitățile specifice prevăzute de lege de exercitare adreptului lor, prin acte administrative (art. 8-10, art. 12 și art. 14 din Legea nr. 213/1998). [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    Art. 10 al Legii nr. 213/1998, al cărui prim alineat afost abrogat prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare aCodului civil, stabilește regimul juridic al trecerii unui bun din domeniul public în domeniul privat, pornind de la premisa că inalienabilitatea domeniului public nu poate fi absolută, deoarece ea provine din „ordinea civilă”, care se poate schimba. Astfel, potrivit alin. (2) al art. 10 din Legea nr. 213/1998 rămas în vigoare: „Trecerea din domeniul public în domeniul privat se face, după caz, prin hotărâre aGuvernului, aconsiliului județean, respectiv aConsiliului General al Municipiului București sau aconsiliului local, dacă prin Constituție sau prin lege nu se dispune altfel”. Alin. (3) al art. 10 trimite la art. 8 alin. (2) mai sus evocat în ce privește acțiunea în justiție împotriva hotărârii de trecere aunui bun din domeniul public în domeniul privat, fără alte detalii în ce privește judecata în asemenea tipuri de litigii. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    După cum s-a arătat, „aproprierea comunitară se face prin intermediul structurilor de putere, care sunt expresia juridică de drept public aunei comunități (…). Persoanele juridice de drept public, care sunt expresia structurilor de putere ale unei comunități naționale sau locale, respectiv statul și unitățile administrativ-teritoriale, au în mod obligatoriu în patrimoniu un drept de proprietate publică” (V. Stoica, Drept civil. Drepturile reale principale, vol. I, p. 403). Rezultă de aici că statul și unitățile administrativ-teritoriale, ca titulari ai dreptului de proprietate publică, acționează în calitate de persoane juridice de drept public, de unde și modalitățile specifice prevăzute de lege de exercitare adreptului lor, prin acte administrative (art. 8-10, art. 12 și art. 14 din Legea nr. 213/1998). [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    Art. 10 al Legii nr. 213/1998, al cărui prim alineat afost abrogat prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare aCodului civil, stabilește regimul juridic al trecerii unui bun din domeniul public în domeniul privat, pornind de la premisa că inalienabilitatea domeniului public nu poate fi absolută, deoarece ea provine din „ordinea civilă”, care se poate schimba. Astfel, potrivit alin. (2) al art. 10 din Legea nr. 213/1998 rămas în vigoare: „Trecerea din domeniul public în domeniul privat se face, după caz, prin hotărâre aGuvernului, aconsiliului județean, respectiv aConsiliului General al Municipiului București sau aconsiliului local, dacă prin Constituție sau prin lege nu se dispune altfel”. Alin. (3) al art. 10 trimite la art. 8 alin. (2) mai sus evocat în ce privește acțiunea în justiție împotriva hotărârii de trecere aunui bun din domeniul public în domeniul privat, fără alte detalii în ce privește judecata în asemenea tipuri de litigii. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    După cum s-a arătat, „aproprierea comunitară se face prin intermediul structurilor de putere, care sunt expresia juridică de drept public aunei comunități (…). Persoanele juridice de drept public, care sunt expresia structurilor de putere ale unei comunități naționale sau locale, respectiv statul și unitățile administrativ-teritoriale, au în mod obligatoriu în patrimoniu un drept de proprietate publică” (V. Stoica, Drept civil. Drepturile reale principale, vol. I, p. 403). Rezultă de aici că statul și unitățile administrativ-teritoriale, ca titulari ai dreptului de proprietate publică, acționează în calitate de persoane juridice de drept public, de unde și modalitățile specifice prevăzute de lege de exercitare adreptului lor, prin acte administrative (art. 8-10, art. 12 și art. 14 din Legea nr. 213/1998). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 213/1998:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Regimul juridic al proprietății publice
Art 8 Regimul juridic al proprietății publice
Art 9 Regimul juridic al proprietății publice
Art 10 Regimul juridic al proprietății publice
Art 11 Regimul juridic al proprietății publice
Art 12 Regimul juridic al proprietății publice
Art 13 Regimul juridic al proprietății publice
Art 14 Regimul juridic al proprietății publice
Art 15 Regimul juridic al proprietății publice
Art 16 Regimul juridic al proprietății publice
Art 17 Regimul juridic al proprietății publice
Art 18 Dispoziții finale
Art 19 Dispoziții finale
Art 20 Dispoziții finale
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 11/2017
Unele repere privind proprietatea publică
Aplicarea de către instanțele judecătorești a măsurilor de restituire în natura și a măsurilor reparatorii referitor la imobilele preluate abuziv de la Academia Română
Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 1/2000 și art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 raportat la dispozițiile art. 55 alin. (5) din Legea nr. 45/2009 referitor la trecerea terenurilor aflate în administrarea instituțiilor prevăzute de art. 9 alin. (1) și (1 indice 1) din Legea nr. 1/2000 din domeniul public al statului în domeniul privat al unității administrativ-teritoriale
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 1
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 23/2011 privind recursul în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 26/2011
;
se încarcă...