Unități clinice, institute și centre medicale^1 ) | Lege 154/1998

Acesta este un fragment din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
I Unități sanitare și de asistență socială, altele decât cele cliniceANEXA Nr. VII/4 - UNITĂȚI DE CULTURĂ -
I Coeficienți de multiplicare pentru funcțiile de specialitate din unitățile teatrale, muzicale și de cinematografie

ANEXA Nr. VII/2 - SĂNĂTATE -
II.
Unități clinice, institute și centre medicale1)

A. Coeficienți de multiplicare pentru personalul
de specialitate medico-sanitar
Modificări (1)

Nr. crt . Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de multiplicare
minim maxim
1. Medic primar S 1,945 8,438
2. Medic specialist S 1,470 5,213
3. Farmacist primar*) S 1,665 4,198
4. Farmacist specialist S 1,255 3,795
5. Asistent medical principal**) PL 1,210 2,329
6. Asistent medical**) PL 0,950 1,840
7. Asistent medical principal**) M 1,100 2,156
8. Asistent medical**) M 0,930 1,725
9. Soră medicală principală***) M 1,015 1,926
10. Soră medicală***) M 0,885 1,639

B. Coeficienți de multiplicare pentru personalul de specialitate
din compartimentele paraclinice medico-sanitare

Nr. crt . Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de multiplicare
minim maxim
11. Biolog, biochimist, chimist, fizician, fiziokinetoterapeut; principal S 1,650 4,563
12. Biolog, biochimist, chimist, fizician, fiziokinetoterapeut; specialist S 1,200 4,125
13. Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent social; principal S 1,400 3,853
14. Profesor C.F.M. principal SSD 1,175 3,536
Modificări (1)

1) Se poate aplica și personalului de cercetare cu studii superioare din unitățile clinice, institutele și centrele medicale, care este confirmat în gradele profesionale de la cap. II lit. A nr. crt. 1-4 și lit. B nr. crt. 11-13.

*) Se poate utiliza numai în unități sanitare umane.

**) Se aplică și funcției de asistent farmacie.

***) Se aplică și funcțiilor de oficiant sanitar, laborant cu liceu sanitar.

NOTĂ:

1. Coeficientul de multiplicare a salariului de bază pentru personalul medical cuprinde la cap. II și sporul pentru institute, centre medicale, clinici universitare, prevăzut la art. 8 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993.

2. Coeficientul de multiplicare limita maximă cuprinde și salariul de bază mai mare prevăzut la pct. 2 din nota la anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 281/1993, pentru personalul din anatomia patologică și medicină legală. Diferențierea salariilor de bază în cadrul grilelor de intervale corespunzătoare specializării medicale se face potrivit criteriilor stabilite prin metodologia prevăzută la art. 13 din lege.

Acesta este un fragment din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...