Modul de stabilire a salariilor de bază | Lege 154/1998

Acesta este un fragment din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL III Mecanismul de reglare a sistemului de stabilire a salariilor de bază CAPITOLUL V Modul de distribuire a fondurilor bugetare destinate cheltuielilor cu salariile în sectorul bugetar

CAPITOLUL IV Modul de stabilire a salariilor de bază

Art. 10. -

Ordonatorii principali de credite calculează nivelurile salariilor de bază ce corespund grilelor de intervale prevăzute în anexele nr. IV-VIII din prezenta lege și valorii de referință sectorială rezultate potrivit art. 9, rotunjite din o mie în o mie de lei în favoarea salariatului.

Art. 11. - Practică judiciară (2)

Ordonatorii de credite bugetare stabilesc salariile de bază ale personalului din unitățile respective, pe baza metodologiei pentru aplicarea criteriilor de stabilire a salariilor de bază, cu respectarea limitelor de salarii de bază ce corespund grilei de intervale specifice sectorului de activitate din care aceștia fac parte, transmise de ordonatorii principali de credite.

Art. 12. - Practică judiciară (3)

(1) Criteriile de stabilire a salariilor de bază între limite, normele de evaluare a performanțelor profesionale individuale și metodologiile de aplicare a acestora, elaborate cu consultarea sindicatelor sau a reprezentanților angajaților, se aprobă prin hotărâre a Biroului permanent al fiecărei Camere a Parlamentului sau prin hotărâre a Guvernului, după caz, la propunerea ordonatorilor principali de credite bugetare, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Practică judiciară (2)

(2) Pentru structurile administrației publice locale, metodologiile prevăzute la alin. (1) se propun de către Departamentul pentru Administrație Publică Locală, cu consultarea consiliilor județene și a consiliilor locale. Practică judiciară (2)

(3) Perioada în care persoanele prevăzute la art. 19 au ocupat funcții de demnitate publică constituie vechime în muncă și în specialitate. Practică judiciară (5)

Art. 13. - Practică judiciară (3)

Salariul de bază al unui salariat se reevaluează anual de către angajator, cu respectarea limitelor prevăzute pentru gradul profesional sau treapta profesională în care acesta este încadrat.

Art. 14. - Practică judiciară (1)

(1) Indemnizația de conducere se stabilește, la încadrarea în funcție, de către conducătorul instituției publice, în raport cu complexitatea activității desfășurate în cadrul acesteia.

(2) Indemnizația de conducere poate fi reevaluată anual, în raport cu rezultatele obținute de structura condusă în realizarea obiectivelor, programelor și proiectelor, după aprobarea bugetului instituției publice respective. Practică judiciară (1)

Art. 15. - Practică judiciară (4)

Salariile de bază și indemnizațiile de conducere se stabilesc astfel încât, împreună cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare, să se încadreze în fondurile alocate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale pentru cheltuielile cu salariile, în vederea realizării obiectivelor, programelor și proiectelor stabilite.

Acesta este un fragment din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...