Modul de distribuire a fondurilor bugetare destinate cheltuielilor cu salariile în sectorul bugetar | Lege 154/1998

Acesta este un fragment din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL IV Modul de stabilire a salariilor de bază CAPITOLUL VI Indemnizații pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică

CAPITOLUL V Modul de distribuire a fondurilor bugetare destinate
cheltuielilor cu salariile în sectorul bugetar

Art. 16. - Practică judiciară (1)

Fondurile bugetare destinate cheltuielilor cu salariile se alocă fiecărui ordonator principal de credite, pe baza obiectivelor, proiectelor sau programelor, după caz, corespunzătoare perioadei de planificare bugetară.

Art. 17. - Practică judiciară (1)

(1) La fundamentarea fondurilor bugetare destinate cheltuielilor cu salariile, necesare realizării obiectivelor, proiectelor sau programelor, după caz, ordonatorii principali de credite vor previziona volumul de muncă, perioadele de realizare, numărul de personal și salariile individuale aferente, corespunzătoare sarcinilor.

(2) Pentru activitățile curente rezultate din atribuțiile prevăzute pentru instituțiile publice respective și necuprinse în proiecte sau programe, fondurile bugetare destinate cheltuielilor cu salariile se fundamentează pe baza numărului de salariați stabilit pentru realizarea acestora și a salariilor realizate în perioada anterioară, corectate cu evoluția programată pe perioada următoare.

Art. 18. - Practică judiciară (2)

În limita fondurilor bugetare alocate prin bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale, ordonatorii principali de credite defalcă, pentru aparatul propriu și pentru unitățile subordonate, sumele destinate cheltuielilor salariale, în vederea realizării sarcinilor programate.

Acesta este un fragment din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...