Categorii de personal cu sisteme de salarizare specifice | Lege 154/1998

Acesta este un fragment din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL VI Indemnizații pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică CAPITOLUL VIII Dispoziții tranzitorii

CAPITOLUL VII Categorii de personal cu sisteme de salarizare specifice

Art. 21. -

Persoanele care ocupă funcții asimilate cu funcții de demnitate publică au dreptul, pentru activitatea desfășurată, la un salariu de bază lunar, stabilit în conformitate cu prevederile anexei nr. III.

Art. 22. -

(1) Salariul de bază lunar, prevăzut la art. 21, este o sumă fixă care include și indemnizația de conducere; venitul salarial lunar pentru persoanele prevăzute la art. 21 se compune din salariul de bază lunar și din celelalte drepturi salariale acordate personalului din instituțiile publice, potrivit legii.

(2) Cuantumul salariului de bază lunar se determină prin înmulțirea valorii de referință sectorială, prevăzută în anexa nr. I, cu coeficientul de multiplicare, prevăzut în anexa nr. III, rotunjit din o mie în o mie de lei în favoarea persoanei respective.

(3) Venitul salarial calculat potrivit alin. (1) și (2) este în sumă brută și este impozabil, potrivit legii.

Art. 23. - Practică judiciară (1)

Coeficienții de ierarhizare a salariilor de bază pentru funcțiile specifice pentru personalul didactic de predare, stabiliți pe tranșe de vechime în învățământ, precum și coeficienții de multiplicare a salariilor de bază pentru funcțiile didactice auxiliare și funcțiile auxiliare din instituțiile de învățământ, prevăzuți în grile de intervale, sunt cuprinși în anexa nr. VII/1.

Acesta este un fragment din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...