Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
← CAPITOLUL I Dispoziții generale CAPITOLUL III Mecanismul de reglare a sistemului de stabilire a salariilor de bază →

CAPITOLUL II Sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar

Art. 5. - Practică judiciară (52)

(1) Salariile de bază în sectorul bugetar se stabilesc pe baza următoarelor elemente:

a) valoarea de referință universală, care se exprimă în lei și care este baza unică de determinare a valorii de referință, proprie fiecărui sector de activitate bugetară;

b) indicatorii de prioritate intersectorială, exprimați în procente, diferențiați pe domenii de activitate;

c) valori de referință sectorială, exprimate în lei, rezultate din înmulțirea valorii de referință universală cu indicatorii de prioritate intersectorială, utilizate ca:

- bază de calcul pentru configurarea grilelor de intervale specifice sectorului respectiv;

- bază de calcul pentru salariile de bază corespunzătoare grilelor de salarizare specifice;

- bază de calcul al cuantumului indemnizației lunare;

d) grila de intervale pentru stabilirea salariilor de bază, pentru funcțiile specifice fiecărui sector de activitate.

(2) Valoarea de referință universală, indicatorii de prioritate intersectorială și valorile de referință sectorială sunt prevăzute în anexa nr. I.

Art. 6. -

(1) Grila de intervale pentru stabilirea salariilor de bază pentru un sector de activitate bugetară se compune din intervalele de valori prevăzute pentru fiecare funcție de execuție, grad profesional sau treaptă profesională.

(2) Un interval este definit de coeficienții de multiplicare care, înmulțiți cu valoarea de referință sectorială specifică, vor reprezenta limitele între care se stabilesc salariile de bază.

Art. 7. -

Grilele de intervale pentru stabilirea salariilor de bază specifice fiecărui domeniu de activitate sunt prevăzute în anexele nr. IV-VIII.

Art. 8. - Practică judiciară (1)

(1) Salariul de bază pentru personalul cu funcții de conducere este cel corespunzător funcției de execuție, gradului sau treptei profesionale, la care se adaugă o indemnizație de conducere, diferențiată în raport cu complexitatea și răspunderea ce revin funcției de conducere, care face parte din salariul de bază. Practică judiciară (1)

(2) Indemnizațiile de conducere sunt stabilite în procente din salariul de bază al funcției de execuție și sunt prevăzute în anexa nr. IX.

(3) Indemnizațiile de conducere se acordă în cadrul plafoanelor prevăzute de prezenta lege, pentru funcțiile de conducere aprobate potrivit structurii organizatorice, conform normelor în vigoare de organizare a instituțiilor la care se referă.

(4) Indemnizația de conducere se acordă și persoanelor care conduc sau coordonează programe/proiecte pe perioada de derulare a acestora, prevăzute în programul de activitate al instituției respective.

Acesta este un fragment din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...