B Coeficienți de multiplicare pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico sanitare | Lege 154/1998

Acesta este un fragment din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
A Coeficienți de multiplicare pentru personalul de specialitate medico sanitarANEXA Nr. VII/2 - SĂNĂTATE - II. Unități clinice, institute și centre medicale^1 ) -
A Coeficienți de multiplicare pentru personalul de specialitate medico sanitar

ANEXA Nr. VII/2 - SĂNĂTATE - I. Unități sanitare și de asistență socială, altele decât cele clinice -
B. Coeficienți de multiplicare pentru personalul de
specialitate din compartimentele
paraclinice medico-sanitare

Nr. crt . Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de multiplicare
minim maxim
28. Biolog, biochimist, chimist, fizician, fiziokinetoterapeut; principal S 1,515 4,156
29. Biolog, biochimist, chimist, fizician, fiziokinetoterapeut; specialist S 1,145 3,750
30. Biolog, biochimist, chimist, fizician, fiziokinetoterapeut S 1,080 3,156
31. Biolog, biochimist, chimist, fizician, fiziokinetoterapeut; debutant S 1,075 -
32. Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent social; principal S 1,255 3,508
33. Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent social S 1,080 2,904
34. Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent social; debutant S 1,070 -
35. Profesor C.F.M., biolog, chimist; principal*) SSD 1,145 3,220
36. Profesor C.F.M., biolog, chimist;*) SSD 0,995 2,846
37. Profesor C.F.M., biolog, chimist; debutant*) SSD 0,950 -
C. Coeficienți de multiplicare pentru personalul auxiliar sanitar
38. Infirmieră, agent D.D.D. G 0,800 1,293
39. Infirmieră, agent D.D.D.; debutant G 0,725 -
40. Brancardier, băieș, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare G 0,755 1,238
41. Ambulanțier**) 1,015 1,815
42. Șofer autosanitară I***) 0,975 1,760
43. Șofer autosanitară II***) 0,885 1,705
44. Șofer autosanitară III***) 0,865 1,568

*) Se aplică și funcțiilor de educator-puericultor, asistent social și cosmetician, ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învățământul superior cu durata studiilor de 2-3 ani învățământ de zi sau de 3-4 ani învățământ seral sau fără frecvență.

**) Se ocupă prin concurs de către personalul care îndeplinește condițiile de încadrare pentru funcția de șofer autosanitară I, posedă diplomă de absolvire a cursului organizat potrivit Ordinului ministrului sănătății nr. 388/1992 și are 2 ani vechime în funcția de șofer autosanitară I.

***) Se aplică nivelul I și II pentru salarizarea șoferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanță județene și al municipiului București, iar nivelul de salarizare II și III, șoferilor autosanitarelor din alte unități sanitare.

Acesta este un fragment din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...