Art 4 Dispoziții generale | Lege 154/1998

Acesta este un fragment din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 3 Dispoziții generaleCAPITOLUL II Sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar -
Art 5 Sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar

CAPITOLUL I Dispoziții generale -
Art. 4.
-

(1) Gestiunea sistemului de stabilire a salariului de bază se asigură de către ordonatorul principal de credite, cu încadrarea în resursele financiare alocate anual și în numărul de posturi stabilit prin legile privind bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale.

(2) Stabilirea salariilor de bază individuale se face potrivit normelor de evaluare a performanței individuale. Practică judiciară (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...