Art 26 Dispoziții tranzitorii | Lege 154/1998

Acesta este un fragment din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 25 Dispoziții tranzitorii Art 27 Dispoziții tranzitorii

CAPITOLUL VIII Dispoziții tranzitorii -
Art. 26.
-

(1) În aplicarea prevederilor prezentei legi, Ministerul Muncii și Protecției Sociale:

a) elaborează metodologia-cadru pentru gestionarea resurselor umane în administrația publică centrală, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii; metodologia-cadru constituie baza elaborării metodologiilor prevăzute la art. 12;

b) monitorizează respectarea prevederilor prezentei legi și propune Guvernului măsuri pentru îmbunătățirea eficienței utilizării resurselor de muncă în sectorul public.

(2) În aplicarea prevederilor prezentei legi, Ministerul Finanțelor:

a) stabilește măsurile necesare punerii în aplicare a prevederilor art. 9;

b) elaborează metodologia de fundamentare a bugetelor de venituri și cheltuieli ale ordonatorilor principali de credite, bazate pe obiective, proiecte sau programe, după caz, inclusiv pe normele referitoare la utilizarea resurselor umane;

c) controlează, în ministere și în celelalte instituții centrale și locale ale administrației publice și în instituțiile bugetare din subordinea acestora, execuția bugetelor de venituri și cheltuieli aprobate; în cazul constatării depășirii cheltuielilor cu salariile pentru o perioadă dată, poate dispune sistarea deschiderii creditelor bugetare pentru perioada următoare, respectiv poate dispune imputarea sumelor cheltuite nejustificat, persoanelor vinovate.

Acesta este un fragment din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...