ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ CENTRALĂ DE SPECIALITATE (ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor, serviciile Președinției, aparatul de lucru al Guvernului și aparatul Parlamentului României) | Lege 154/1998

Acesta este un fragment din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
ANEXA Nr. IV/3 -
CONSILIUL CONCURENȚEI Coeficienți de multiplicare a salariilor de bază pentru funcțiile de execuție de specialitate specifice ale Consiliului Concurenței
ANEXA Nr. VI -
ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ Prefecturi, consilii, primării și servicii publice din subordinea acestora

ANEXA Nr. V -
ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ CENTRALĂ DE SPECIALITATE
(ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului
ori a ministerelor, serviciile Președinției, aparatul de lucru al
Guvernului și aparatul Parlamentului României)

I. Coeficienți de multiplicare pentru funcții de specialitate*)

A. Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de multiplicare
1. Secretar general S 8,800

NOTĂ:

Se utilizează în ministere și în alte organe centrale de specialitate.

B. Funcții de execuție Modificări (1)

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de multiplicare
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IA S 2,325 4,650
2. Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul I S 2,125 4,250
3. Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul II S 1,925 3,850
4. Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul III S 1,725 3,450
5. Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IV S 1,570 3,100
6. Referent, inspector, revizor contabil; debutant S 1,555 -
7. Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relații, interpret profesional, subinginer; gradul I SSD 1,725 3,450
8. Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relații, interpret profesional, subinginer; gradul II SSD 1,550 3,100
9. Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relații, interpret profesional, subinginer; gradul III SSD 1,400 2,800
10. Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relații, interpret profesional, subinginer; debutant SSD 1,350 -
b) Funcții de execuție pe grade profesionale din serviciile de contencios
11. Consilier juridic gradul IA S 2,325 4,650
12. Consilier juridic gradul I S 2,125 4,250
13. Consilier juridic gradul II S 1,925 3,850
14. Consilier juridic gradul III S 1,725 3,450
15. Consilier juridic gradul IV S 1,550 3,100
16. Consilier juridic debutant S 1,535 -
c) Funcții de execuție pe trepte profesionale
17. Referent IA M 1,225 2,450
18. Referent I M 1,075 2,150
19. Referent II M 1,000 2,000
20. Referent III M 0,875 1,750
21. Referent IV M 0,825 1,600
22. Referent debutant M 0,820 -
Modificări (1)

*) Funcțiile prevăzute la cap. I se utilizează pentru salarizarea funcțiilor de altă specialitate decât cele specifice din cadrul altor instituții centrale, potrivit legii.

II. Coeficienți de multiplicare pentru funcții de conducere
specifice și de execuție de specialitate specifice aparatului
Președinției, Guvernului, Parlamentului, Consiliului
Legislativ și Avocatului Poporului
Modificări (1)

A. Funcții de conducere specifice

Nr. crt. Funcția*) Nivelul studiilor Coeficientul de multiplicare
1. Șef departament, director general;**) S 8,800

*) Funcțiile se utilizează și în cabinetul demnitarului.

**) Se utilizează numai în aparatul Parlamentului, Consiliului Legislativ și al Avocatului Poporului.

B. Funcții de execuție de specialitate specifice

Nr. crt. Funcția*) Nivelul studiilor Coeficientul de multiplicare
minim maxim
2. Șef birou senatorial**), șef cabinet S 2,125 4,250
3. Șef birou senatorial**), stenodactilograf**), șef cabinet SSD 1,775 3,550
4. Șef birou senatorial**), stenodactilograf**), șef cabinet M 1,450 2,900
5. Director de cabinet S 3,800 7,600
6. Consilier S 3,800 7,600
7. Expert S 3,475 6,950
8. Consultant S 2,375 4,750
9. Secretar cabinet M 1,000 2,600
Modificări (2)

*) Funcțiile se utilizează și în cabinetul demnitarului.

**) Se utilizează numai în aparatul Parlamentului, Consiliului Legislativ și al Avocatului Poporului.

III. Funcții specifice unor ministere

1. Ministerul Finanțelor

a) Funcții specifice din aparatul propriu și din unitățile teritoriale

Garda financiară - personal militarizat

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de multiplicare
1. Comisar general 8,000

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de multiplicare
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Comisar principal IA S 2,325 4,650
2. Comisar principal I S 2,125 4,250
3. Comisar principal II S 1,875 3,750
4. Comisar principal III S 1,725 3,450
5. Comisar principal IV S 1,680 3,350
6. Comisar debutant S 1,675 -
7. Comisar principal I SSD 1,925 3,850
8. Comisar principal II SSD 1,725 3,450
9. Comisar principal III SSD 1,560 3,100
10. Comisar debutant SSD 1,555 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
11. Comisar IA M 1,300 2,600
12. Comisar I M 1,150 2,300
13. Comisar II M 1,050 2,100
14. Comisar III M 0,950 1,900
15. Comisar debutant M 0,945 -

b) Funcții specifice din serviciile publice descentralizate

Funcții de execuție pe trepte profesionale specifice unităților
subordonate Ministerului Finanțelor

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de multiplicare
minim maxim
1. Casier trezorier I M 1,000 2,000
2. Casier trezorier II; agent fiscal, operator rol, numărător bani; I M; G 0,875 1,750
3. Casier trezorier, agent fiscal, operator rol, numărător bani; debutant M; G 0,820 -
Modificări (1)

2. Ministerul Afacerilor Externe

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de multiplicare
minim maxim
Funcții de executie pe trepte profesionale
1. Referent transmitere I M 1,075 2,150
2. Referent transmitere II M 0,975 1,950
3. Referent transmitere III M 0,910 1,750
4. Referent debutant M 0,900 -
Modificări (1)

3. Ministerul Industriei și Comerțului

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de multiplicare
minim maxim
Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Ministru consilier S 2,325 7,800*)
2. Consilier economic S 2,125 4,250
3. Secretar economic I S 1,925 3,850
4. Secretar economic II S 1,725 3,450
5. Secretar economic III S 1,550 3,100

*) Cuprinde și indemnizația de conducere.

4. Ministerul Tineretului și Sportului

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de multiplicare
minim maxim
Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul I SSD 1,725 3,450
2. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul II SSD 1,550 3,100
3. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul III SSD 1,400 2,800
4. Instructor sportiv, referent sportiv; debutant SSD 1,350 -

IV. Funcții specifice unor organe din subordinea Guvernului

Oficiul Concurenței

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de multiplicare
minim maxim
Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Inspector de concurență gradul I S 2,325 4,650
2. Inspector de concurență gradul II S 2,125 4,250
3. Inspector de concurență gradul III S 1,925 3,850

Acesta este un fragment din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...