La articolul I se introduce un nou punct, ca punct 5, iar articolul 6 din Decretul lege nr 118/1990 va avea următorul cuprins: - " -
Art. 6.
-

(1) Persoanele aflate într-una dintre situațiile prevăzute la art. 1 sunt scutite de plata impozitelor și taxelor locale, precum și de plata impozitului pe salariu.

(2) De asemenea, persoanele aflate într-una dintre situațiile prevăzute la art. 1 vor beneficia de următoarele drepturi:

a) asistență medicală și medicamente, în mod gratuit și prioritar, atât în tratament ambulatoriu, cât și pe timpul spitalizărilor;

b) transport urban gratuit cu mijloacele de transport în comun aparținând unităților cu capital de stat (autobuz, troleibuz, tramvai, metrou);

c) șase călătorii dus-întors gratuite, anual, pe calea ferată română, cu clasa I;

d) șase călătorii dus-întors gratuite, anual, cu mijloacele de transport auto sau, după caz, cu mijloace fluviale, de la localitatea de domiciliu la reședința de județ, pentru persoanele care nu au posibilitatea să călătorească pe calea ferată;

e) un bilet pe an, gratuit, pentru tratament într-o stațiune balneoclimaterică;

f) scutire de plata taxelor de abonament pentru radio și televizor;

g) prioritate la instalarea unui post telefonic, precum și scutire de plata taxei de abonament;

h) acordarea, la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci.

(3) De drepturile prevăzute la alin. (2) beneficiază și persoanele prevăzute la art. 4."

Acesta este un fragment din Legea nr. 55/1998 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/1997 pentru modificarea și completarea Decretului-nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 55/1998:
Articol unic
Art I "
Art 3 "
Art 4 "
Art 6 "
Art 7 "
Art 10 "
Art 11 "
Art 11^1 "
Art 12 "
Art 14^1 "
Art 18 "
Art II "
;
se încarcă...