Art 2 | Lege 142/1998

Acesta este un fragment din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Art. 2. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (34), Reviste (1)

(1) Tichetele de masă se emit de către unitățile cu activitate specializată în domeniul care face obiectul prezentei legi, denumite în continuare unități emitente, sau de către angajatorii care au organizate cantine-restaurant sau bufete. Referințe în jurisprudență (2)

(2) Unitățile emitente desfășoară această activitate numai în baza autorizației de funcționare, acordată de Ministerul Finanțelor. Autorizația de funcționare se acordă potrivit criteriilor stabilite de către Ministerul Finanțelor, astfel încât să se asigure dezvoltarea concurențială a serviciilor prevăzute de prezenta lege. Referințe în jurisprudență (2)

(3) Unitățile care emit tichete de masă sunt obligate să ia măsurile necesare pentru asigurarea circulației acestora în condiții de siguranță.

(4) Fiecare tichet de masă este valabil numai dacă are înscris numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă și dacă cuprinde, cel puțin, următoarele mențiuni:

a) numele și adresa emitentului;

b) valoarea nominală a tichetului de masă;

c) date referitoare la perioada de valabilitate;

d) interdicția de a fi utilizat pentru achiziționarea de țigări sau de produse alcoolice;

e) spațiu pentru înscrierea numelui și a prenumelui salariatului care este în drept să utilizeze tichetul de masă;

f) spațiu destinat înscrierii datei și aplicării ștampilei unității la care tichetul de masă a fost utilizat.

Acesta este un fragment din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 142/1998:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
Reviste:
Cadru didactic. Angajare pe post
;
se încarcă...